De Groene Pluim

De Groene Pluim is een stimuleringsprogramma gericht op de intrinsieke motivatie van bedrijven om het goed te doen door effectief invulling te geven aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen met een maatschappelijke impact. Vraag & aanbod
Projectafbeelding De Groene Pluim

Aan welke SDG's draagt het initiatief bij?

Initiatiefnemer(s)

Wat is ons doel?

Ons doel is gemeenten te helpen om maatschappelijke beweging te starten en te versnellen. De Groene Pluim werkt nauw samen met gemeenten waarin de gelauwerde pluimhouders gevestigd zijn. De uitreiking van een pluim is een business-event op één podium samen met de betrokken wethouders. Op deze manier bereikt de gemeente op een concrete en visuele manier haar ondernemers met duurzaamheidsbeleid.
Doelstellingen De Groene Pluim
Wat doen we De Groene Pluim

Wat doen we?

Veel gemeenten hebben beleid gemaakt, of zijn ermee bezig, over thema’s zoals afval, energie, klimaattransitie en arbeidsparticipatie. Daarbij worden vaak hoge ambities geformuleerd ten aanzien van arbeidsparticipatiegraad, resultaatgerichte klimaatneutraliteit en maximale inzet op het hergebruiken van grondstoffen. Dat ondernemers hierbij een belangrijke rol vervullen is evident. De Groene Pluim helpt overheden om die ondernemers te bereiken met een positief proactief concept.

Voor wie?

Met De Groene Pluim laten ondernemers positief voorbeeldgedrag zien. Dit zet andere ondernemers aan om hetzelfde te doen. Op die manier laat het bedrijfsleven zien dat we niet alleen denken aan geld verdienen. We denken ook aan duurzaamheid, aan klimaattransitie en een eerlijke, sociale wereld. Dat doen we vanuit innerlijke overtuiging. En dat doen we nu al. Iedere dag. Want bedrijven zijn vaak veel duurzamer, socialer en meer betrokken bij de samenleving dan ze laten blijken. Doe de Global Goals Quick Scan van de Groene Pluim en kom erachter of u mee kan doen! https://www.degroenepluim.nl/doe-mee-invullen/
Doelgroep De Groene Pluim

Zo kun je meedoen!

Om deel te kunnen nemen aan een of meerdere initiatieven vragen we je partner te worden van SDG Lokaal. Wil je meer weten over wat een partnerschap oplevert? Klik dan hier!
© SDG Meetings | Privacyverklaring