Over ons Met de Stichting Oosterhout SDG Lokaal maken we de verbinding tussen overheid, ondernemers, onderwijs en burgers om de werelddoelen te vertalen naar lokale acties. Met actuele kennis en praktische eondersteuning helpen we de gemeenschap om duurzaam te handelen.

Onze missieWij staan voor een beter en duurzamer Oosterhout met kansen voor iedereen.

"Every small action matters. Because when 7 billion people do that thing, it changes the world" Achim steiner

Het team achter Oosterhout SDG Lokaal:

Met een team van bevlogen mensen zetten we gezamenlijk de schouders onder het realiseren van de missie en doelen van de stichting. Het bestuur van e stichting bestaat uit vrijwilligers en waarborgt de samenhang, integriteit en transparantie.

Zij zorgen gezamenlijk voor een efficiente en effectieve realisatie van de te behalen doelstellingen.

Het bestuur

Nicolette Loonen

Voorzitter Oosterhout SDG Lokaal

Als voorzitter van het bestuur van de stichting wil ik mij inzetten voor een duurzaam en sterk Oosterhout. Ik ben ervan overtuigd dat deze tijd vraagt om een sterke beweging op lokaal niveau, waarbij mensen vanuit vertrouwen en respect samenwerken aan vraagstukken zoals bijvoorbeeld goede gezondheid en gelijke kansen voor iedereen, versnelling van de energietransitie en herstel van biodiversiteit. De SDG's zorgen voor een gemeenschappelijke taal met duidelijke doelen, waardoor er ook voor iedereen een kans is om zijn of haar bijdrage te leveren. En wanneer we allemaal kleine stapjes zetten in de goede richting, dan kunnen we er samen voor zorgen dat we de duurzame doelen halen.

Duncan Buisman

SDG impactcoordinator

Samen werken aan een duurzaam en beter Oosterhout, daar doe ik het voor! Als SDG Impact Coördinator zet ik mij in voor het behalen van de 17 werelddoelen. We hebben belangrijke uitdagingen aan te pakken met elkaar. Door op lokaal niveau ondernemers, onderwijs, de overheid en ondernemende burgers met elkaar te verbinden creëren we een beweging die een positieve impact kan maken. Zo zorgen we voor een samenleving waar we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, samenwerken met de natuur en we kansen creëren voor iedereen.
Wil je met ons in gesprek over de SDG’s?
Neem contact met ons op

Bekijk hier de statuten van de stichting Oosterhout SDG Lokaal

Statuten Oosterhout SDG Lokaal Download de statuten