Over ons Met de Stichting Oosterhout SDG Lokaal maken we de verbinding tussen overheid, ondernemers, onderwijs en burgers om de werelddoelen te vertalen naar lokale acties. Met actuele kennis en praktische eondersteuning helpen we de gemeenschap om duurzaam te handelen.

Onze missieWij staan voor een beter en duurzamer Oosterhout met kansen voor iedereen.

"Every small action matters. Because when 7 billion people do that thing, it changes the world" Achim steiner

Het team achter Oosterhout SDG Lokaal:

Met een team van bevlogen mensen zetten we gezamenlijk de schouders onder het realiseren van de missie en doelen van de stichting. Het bestuur van e stichting bestaat uit vrijwilligers en waarborgt de samenhang, integriteit en transparantie.

Zij zorgen gezamenlijk voor een efficiente en effectieve realisatie van de te behalen doelstellingen.

Het bestuur

Nicolette Loonen

Voorzitter Oosterhout SDG Lokaal

Als voorzitter van het bestuur van de stichting wil ik mij inzetten voor een duurzaam en sterk Oosterhout. Ik ben ervan overtuigd dat deze tijd vraagt om een sterke beweging op lokaal niveau, waarbij mensen vanuit vertrouwen en respect samenwerken aan vraagstukken zoals bijvoorbeeld goede gezondheid en gelijke kansen voor iedereen, versnelling van de energietransitie en herstel van biodiversiteit. De SDG's zorgen voor een gemeenschappelijke taal met duidelijke doelen, waardoor er ook voor iedereen een kans is om zijn of haar bijdrage te leveren. En wanneer we allemaal kleine stapjes zetten in de goede richting, dan kunnen we er samen voor zorgen dat we de duurzame doelen halen.

saskia Langbroek-Coppus

Penningmeester

Mijn naam is Saskia Langbroek-Coppus. Ik ben de penningmeester van de stichting Oosterhout SDG Lokaal. Vanaf 2014 heb ik bewust gekozen om mijn carrière voort te zetten in het publieke domein op het gebied van impact financieren en revolverende publieke fondsen. Voor de toekomst van mijn kinderen, en hopelijk ooit kleinkinderen, wilde ik meer doen en lokaal ook met impact en duurzaamheid bezig zijn. Mede door mijn inzet hoop ik voor alle Oosterhouters duurzamer leven dichterbij te brengen en mooie evenementen en projecten met ondernemingen, scholen, instellingen en overheid te realiseren.

Jacqueline Wijma

Secretaris

De  wereldwijd vastgestelde 17 Sustainable Development Goals (of Duurzame Ontwikkelings Doelen) zijn ook voor de Oosterhoutse ondernemingen, het onderwijs en de hele samenleving een handvat om met elkaar te werken aan een betere lokale omgeving.  

“Growing a better world together is het motto waar ik dagelijks in mijn werk actief mee ben. Het thema past ook bij mij in de privésfeer. Samenwerken en verbinden zit in mijn genen, ik ben ervan overtuigd dat we samen onze leefwereld beter kunnen maken. Ieder op zijn eigen manier.

Ik zie ernaar uit om de Sustainable Development Goals bekendheid te geven en om er samen mee aan de slag te gaan. Wat is er mooier om dat te doen in de gemeente waar ik met veel plezier woon! Een leefbaar Oosterhout om door te geven aan de toekomstige generaties dat is mijn ideaal.

René Vollenbroek

Algemeen bestuurslid / SDG ambassadeurs

"Mijn naam is René Vollenbroek. Ik ben algemeen bestuurslid van de Stichting Oosterhout SDG Lokaal. De afgelopen 10 jaar ben ik actief als zelfstandig professional en houdt mij bezig met o.a. organisatie- en teamontwikkeling, transitievraagstukken en (persoonlijk) leiderschap. De laatste twee jaar ben ik ook actief op de arbeidsmarkt door ondernemers te ondersteunen bij HR-gerelateerde vraagstukken. Duurzaamheid is voor mij de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Is het begonnen met het volledig verduurzamen van mijn woning, inmiddels vind ik het mijn plicht om lokaal mijn bijdrage te leveren en zo samen met anderen de Oosterhoutse gemeenschap, burgers en ondernemers, te helpen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen richting 2030."

Duncan Buisman

SDG impactcoordinator

Samen werken aan een duurzaam en beter Oosterhout, daar doe ik het voor! Als SDG Impact Coördinator zet ik mij in voor het behalen van de 17 werelddoelen. We hebben belangrijke uitdagingen aan te pakken met elkaar. Door op lokaal niveau ondernemers, onderwijs, de overheid en ondernemende burgers met elkaar te verbinden creëren we een beweging die een positieve impact kan maken. Zo zorgen we voor een samenleving waar we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, samenwerken met de natuur en we kansen creëren voor iedereen.
Wil je met ons in gesprek over de SDG’s?
Neem contact met ons op

Bekijk hier de statuten van de stichting Oosterhout SDG Lokaal

Statuten Oosterhout SDG Lokaal Download de statuten