Van werelddoelen
naar lokale acties

Oosterhout en de duurzame werelddoelen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Gemeente Oosterhout is een Global Goals-gemeente en levert een actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Samen met bedrijven, organisaties en de bewoners van Oosterhout, Den Hout, Oosteind en Dorst maken we onze gemeente mooier en gezonder.

Je leest hier hoe we werken aan de SDG’s en economische, maatschappelijke en ecologische duurzame doelen realiseren.

Sustainable Development Goals

De videoclip toont je wat de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn en wat ze ons opleveren.

Duurzaam doen

Ontdek welke SDG-activiteiten in gemeente Oosterhout worden uitgevoerd.

Kennis delen

De bibliotheek vormt een verbindende plek. Hier is een leven lang leren voor iedereen mogelijk.

Van werelddoelen naar lokale acties

Steden en dorpen zijn dé plek om de duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken.

Oosterhout SDG Lokaal bundelt de krachten van de gemeente, bedrijven, non-profitorganisaties en burgers. We werken samen en maken verbindingen om – vanuit een praktische doe-mentaliteit – duurzame oplossingen te realiseren.

We vertalen de 17 sustainable development goals naar de praktijk. We maken lokale projecten, activiteiten en initiatieven zichtbaar en brengen vraag & aanbod bij elkaar. We delen kennis en inspiratie en stimuleren een actieve samenwerking. Dat doen we online én offline.

In de bieb Theek5 en andere locaties organiseren we SDG-kennisontmoetingen. Deze ondersteunen de bewustwording en ontwikkeling van vaardigheden rond de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Klik op een pictogram hiernaast, ontdek wat het werelddoel inhoudt en welke gerichte lokale acties hieraan gekoppeld zijn.
© SDG Meetings | Privacyverklaring