Energiepark A59

Ook in Oosterhout merken we de gevolgen van klimaatverandering. We moeten grote stappen zetten om tot een forse CO2-besparing te komen. De gemeente wil samen met inwoners, verenigingen en ondernemers in actie komen en werken aan de energietransitie. Vraag & aanbod
Projectafbeelding Energiepark A59

Aan welke SDG's draagt het initiatief bij?

Initiatiefnemer(s)

Wat is ons doel?

Gemeente Oosterhout heeft verschillende ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid en werkt samen met andere gemeente aan de Regionale Energiestrategie (RES). Een van de wensen is genoeg groene stroom opwekken voor alle huishoudens binnen Oosterhout. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het Energiepark A59, waar zonne- en windenergie zal worden opgewekt.
Doelstellingen Energiepark A59
Wat doen we Energiepark A59

Wat doen we?

Met het Energiepark A59 zet Gemeente Oosterhout in op een gezamenlijk energiepark voor windmolens en zonneparken op een locatie langs de A59. Dat doen we samen met Eneco en Shell. En natuurlijk waar mogelijk met inspraak van en in samenwerking met de inwoners van Oosterhout. De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen. Eneco en Shell maken afspraken met de eigenaren van de grond. Met bewoners, ondernemers en verenigingen gaan ze in gesprek om ze te betrekken bij de plannen voor het indienen van een omgevingsvergunning.

Voor wie?

Dit project richt zich op alle inwoners van Gemeente Oosterhout.
Doelgroep Energiepark A59

Zo kun je meedoen!

Om deel te kunnen nemen aan een of meerdere initiatieven vragen we je partner te worden van SDG Lokaal. Wil je meer weten over wat een partnerschap oplevert? Klik dan hier!

Contactpersoon

Gemeente Oosterhout
© SDG Meetings | Privacyverklaring