Stichting Goederenbank De Baronie

Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en verspilling. Goederen zonder economische waarde worden vernietigd terwijl mensen die in armoede leven de goederen nog goed kunnen gebruiken. De voedselbank biedt een steuntje in de rug terwijl mensen hun financiële problemen oplossen. Vraag & aanbod
Projectafbeelding Stichting Goederenbank        De Baronie

Aan welke SDG's draagt het initiatief bij?

Initiatiefnemer(s)

Wat is ons doel?

Stichting Goederenbank De Baronie is een 100% non-profit organisatie in oktober 2004 opgericht. Ons doel is dat levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, worden ingezameld bij producenten en distributeurs. Er wordt uitgedeeld aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
#
#

Wat doen we?

Naast voedsel worden volgens hetzelfde concept ook kleding en huishoudelijke goederen ingezameld en beschikbaar gesteld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede en de verspilling als onderdeel van de ‘wegwerpmaatschappij’ tegengegaan. De deelnemers vinden bij ons een luisterend oor en kunnen hulp ontvangen bij het oplossen van hun problemen. Deze hulp is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer.

Voor wie?

Goederenbank De Baronie beoogd mensen te ondersteunen die in ‘stille armoede’ leven. Om dit te bereiken zijn heldere criteria vastgesteld in een intakeprocedure. Regelmatig wordt de situatie gescreend, zodat misbruik voorkomen wordt. Voor details zie https://voedselbankoosterhout.nl/wie-helpen-wij/

Zo kun je meedoen!

Om deel te kunnen nemen aan een of meerdere initiatieven vragen we je partner te worden van SDG Lokaal. Wil je meer weten over wat een partnerschap oplevert? Klik dan hier!
© SDG Meetings | Privacyverklaring