01 april 2021

SDG's komen samen; duurzaam en sociaal wonen met THEBOXSYSTEM

Auteur: Ilse Wick
Modulaire en verplaatsbare gebouwen die passen op elke plek. Hiermee speelt THEBOXSYSTEM innovatief in op de vraag naar meer duurzaamheid. Met het realiseren van compacte, flexibele, betaalbare en kwalitatieve ‘communities’ wil het Oosterhoutse bedrijf serieuze huisvestingsproblemen tegengaan en leefbaarheid vergroten. Het concept heeft bovendien een bijzondere invloed op het sociaal domein. Zo is er voor verschillende gemeenten een concept met woningen zonder ‘eigen tuin’ ontwikkeld met als doel dat bewoners elkaar buiten meer zouden opzoeken. De werkwijze bevordert sociale cohesie en laat zien dat je een probleem als eenzaamheid deels kunt aanpakken door een ruimte op een bepaalde manier in te richten. 
THEBOXSYSTEM
Duurzame legolisering

Alle woningen van THEBOXSYSTEM worden standaard voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. Duurzaamheid staat ook centraal in het productieproces. “We onttrekken grondstoffen eenmalig aan de aardbodem en maken daarmee een product dat een leven lang meegaat. We spreken daarom niet over recycling maar hergebruik. Boxen die overbodig zijn geworden, kunnen opnieuw worden ingezet en op andere plek een nieuwe bestemming of functie krijgen. Als je een bouwsteen maakt die goed is, kun je die blijven gebruiken. Kijk maar naar Lego.”, aldus Eric Segeren. 

Schone bouwlogistiek

THEBOXSYSTEM is een 100% Nederlands product. Alle boxen worden in de fabriek gebouwd, niet op locatie. Het voordeel hiervan is dat je een totaalconcept met ‘schone bouwlogistiek ’biedt. Geen maandenlange wegafsluitingen en kranen of busjes in de straat. Minder verstorend, prettiger voor omwonenden maar ook beter voor de natuur. En voldoet de opstelling niet meer aan de gebruikerswensen, dan kunnen de BOXEN gemakkelijk en snel omgevormd, uitgebreid of verplaatst worden.

Ultiem resultaat

Voor Eric Segeren zou het een droom zijn die uitkwam als THEBOXSYSTEM kan blijven bewegen naar de plek waar de huisvesting nodig is. De oplossing is een ‘poule van boxen’ waar bedrijven en instellingen aan deelnemen en waarmee je een flexibele schil creëert. Zeker wanneer sectoren als zorg en onderwijs instappen gaat het ‘flexgoed’ pas echt zijn werk doen.

Duurzaam meebewegen met de markt, circulariteit op zijn best!