15 maart 2021

Cijfers voor kinderarmoede op wijkniveau

Auteur: Hilde Mol, op basis van artikel van Martijn Schut
Het CBS publiceerde onlangs het dashboard armoede thuiswonende kinderen. Dit dashboard biedt informatie over huishoudens met kinderen in relatie tot verschillende kenmerken waaronder inkomen, inkomensbron, welvaart, opleidingsniveau, betalingsachterstand zorgpremie en re-integratie, over de periode 2015-2018.

De gegevens zijn beschikbaar op gemeente- en soms ook wijkniveau.

SDG 1 en de afspraken over kinderarmoede

SDG 1: Geen armoede richt zich op het einde aan armoede overal en in al haar vormen. Als lokale overheid verkeert de gemeente in de ideale positie om mensen die in armoede leven ter plekke te identificeren.

Het dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het biedt gemeenten ondersteuning bij de inspanningen om alle kinderen in armoede te bereiken, zoals opgetekend in de bestuurlijke afspraken kinderarmoede.

In dat licht zijn in 2019 de ambities kinderarmoede in het leven geroepen. Ambitie 1 richt zich erop dat ieder kind dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen, kan meedoen: ‘In 2021 worden álle kinderen met ouders in de bijstand bereikt met het gemeentelijke armoedebeleid. En worden 7 op de 10 kinderen bereikt in werkende gezinnen met een laag inkomen’.

Een eerste evaluatie van de bestuurlijke afspraken laat zien dat het voor gemeenten vaak lastig is om zicht te krijgen op de doelgroep. Dit dashboard is gemaakt om hierbij te helpen.

Lees de volledige blog van Martijn Schut over de cijfers kinderarmoede op wijkniveau.