07 juni 2021

De Voedseltuin, waar staan we nu?

Auteur: Ilse Wick
Als een van de eerste partners sloot De Voedseltuin in oktober 2020 aan bij het platform Oosterhout SDG Lokaal. Natuurlijk blijven we graag op de hoogte van de ontwikkelingen van onze partners en delen we deze informatie met je.

Lees hier meer over waar De Voedseltuin nu staat en waar de mensen achter dit mooie initiatief mee bezig zijn!
DeVoedseltuin_BezoekSophiasTuin_Oosterhout

Onze locatie, en de weg er naartoe

De vrijwilligers van De Voedseltuin zijn druk. De verkenning rondom een geschikte locatie voor het opstarten van De Voedseltuin is volop in beweging. Idealiter had de grond per 1 april klaar moeten zijn voor een goede eerste oogst dit najaar. Er is besloten iets meer tijd te nemen voor gedegen onderzoek voordat een keuze van definitieve locatie gemaakt wordt.  De Voedseltuin is in samenwerking met Gemeente Oosterhout op zoek naar een mooie, bijna idyllische plek waar het voor alle betrokkenen goed toeven is. “Waar we met rijke grond een goede start kunnen maken voor de lange termijn, waar we aansluiting vinden bij omwonenden en vooral een toevoeging zijn op directe omgeving”, aldus Peter van der Kraan. Het streven is vóór de zomer begint een keuze te maken uit de beste opties en dit najaar zeker van start te gaan.


Kennis vergaren

In de tussentijd zitten we niet stil zegt Peter. “We zijn druk met voorbereidingsacties voor gezonde teelt. Met zo'n 25 vrijwilligers hebben we een onlineopleiding Ecologisch Moestuin tuinieren gevolgd en hebben we Sophia’s tuin in Oosterhout bezocht. Het doel van De Voedseltuin is mooie voedselproductie te realiseren. Vrijwilligers kennis bijbrengen en hun kennis over ecologische teelt verbreden over is daar een belangrijk onderdeel van. Het was fijn om naast theoretische kennis ook een praktische invulling te kunnen geven aan het vergaren van kennis.”


Kennis in huis dankzij vrijwilligers 

De huidige groep vrijwilligers is dusdanig groot dat er zelfs verschillende teams actief zijn. Zo is er een tuinteam dat onderzoek doet naar o.a. teeltbedden, inrichting van gewassen, het circuleren ervan zodat om de 8 jaar van teelt gewisseld kan worden. Ook het aantrekken van insecten en het tegenhouden van ongedierte zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Naast experts op gebied van permacultuur, met ongelofelijke groene kennis, beschikt De Voedseltuin ook over experts met kennis van de technische kant van de uitvoering en kosten die daarmee gepaard gaan. 


Op zoek naar...

De fondswerving en sponsoring van middelen worden steeds concreter. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar sponsoren die een bijdrage kunnen leveren aan bijv. doeken om volgens weg te houden en aluminium buizen voor het aanleggen van tunnels.

Andere middelen waar we graag verder mee geholpen worden zijn zaken als een picknickzitje, een goede ruimte voor het plaatsen van gereedschappen en materialen voor afrastering en meer.Via oosterhoutsdglokaal.nl en www.devoedseltuin.nl houden we iedereen graag op de hoogte van de ontwikkelingen. “Tot die tijd zijn we vooral druk met het planten van stekken (in moestuinen in Oosterhout) om ons goed voor te bereiden op ons grote succes!”