14 oktober 2021

In gesprek met Ferdy Naafs, Opgaveleider Onderwijs


Vanuit zijn rol als opgaveleider wijkgericht werken is Ferdy Naafs al meer dan twee jaar betrokken bij de bevordering van gelijke ontwikkelingskansen binnen Oosterhout.

Sinds september 2021 vervult Ferdy de rol van Opgaveleider Onderwijs en gingen we met hem in gesprek over duurzaamheid en onderwijs. Een veelomvattend onderwerp, wat uiteenloopt van de inhoudelijke kant van het onderwijs en het aanleren van competenties, fysieke duurzaamheid tot het investeren in bewustwording en toekomstpotentie van de jeugd.
Onderwijs en duurzaamheid SDG 4 in Beeld

Optimale en gelijke ontwikkelingskansen

Gemeente Oosterhout wil optimale en gelijke ontwikkelingskansen bevorderen met lokale partners. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor goede huisvesting van alle scholen, handhaaft de leerplicht en regelt waar nodig het leerlingenvervoer. Belangrijk is het voor alle kinderen mogelijk maken van deelname aan sport, schoolreisjes en andere activiteiten. ‘De leerlingen zijn niet alleen de generatie van morgen en onze toekomst maar ook een belangrijke schakel naar de ouders. En dat is de generatie die nú in actie moet komen, Onderwijs kan zo indirect bijdragen aan bewustwording bij volwassenen op gebied van duurzaamheid’, aldus Ferdy.  

‘In het nieuwe coalitieakkoord was meteen duidelijk dat we terug moesten naar de basis. Om vanuit daar verdere stappen te zetten. De visie die wordt opgesteld voor Onderwijs zal in elk geval inclusief en levenslang leren bevatten. Een ontwikkelplan dat voor iedereen beschikbaar is en waar iedereen aansluiting kan vinden. De jeugd moet elkaar kunnen ontmoeten en iedereen moet naar school kunnen. Er komt een duidelijk beleid komen rondom clusteringen. Dit houdt in dat er voldoende locaties zijn die mogelijk maken dat elk kind naar school kan.’

Hybride onderwijs

Er  liggen bijvoorbeeld kansen voor hybride onderwijs. Volgens Ferdy snijdt het mes aan twee kanten: ‘Door middel van praktijkprojecten en het koppelen van leerlingen in een vroeg stadium aan een bedrijf, bieden we een opleiding op de werkvloer en ervaring ‘on the spot’. Dit maakt leerlingen niet alleen enthousiaster. Ze blijven vaak ook na de opleiding werkzaam bij deze bedrijven.

Het zorgt ervoor dat bedrijven überhaupt krachten vinden maar ook krachten die passen bij het bedrijf’. Leerlingen halen meer voldoening uit werkstages dan alleen het volgen van lessen. Bedrijven zijn geholpen omdat ze geen werknemers hoeven te werven waar vaak hoge kosten mee gepaard gaan.


Gemeente als verbinder én aanjager

Gemeente Oosterhout kijkt samen met de scholen naar kansen en wensen. Op duurzame basis wordt een plan opgesteld met zoveel mogelijk spreiding en combinaties van aanbod zodat de arbeidsmarkt een betere aansluiting krijgt met de opleidingsmogelijkheden van de jeugd in Oosterhout. Aanjagen is een belangrijk begrip in het leggen van de verbindingen.

Het is belangrijke taak van de gemeente om bedrijven, scholen en instellingen te helpen elkaar te vinden en de doelen zelf verder te implementeren in de praktijk. ‘Duurzame relaties zijn cruciaal. De gemeente in breedte ondersteunen om de juiste bedrijven en scholen samen te brengen en win-win situaties te creëren die een maatschappelijk bijdrage leveren’, vertelt Ferdy.


Vooruitstrevend in duurzaam onderwijs

Op de vraag waarin is Oosterhout vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en Onderwijs, gaf Ferdy een mooi voorbeeld van een project dat is opgeleverd door een collega van afdeling Huisvesting. Samen met Delta-onderwijs heeft Gemeente Oosterhout een compleet nieuwe locatie ingericht voor Praktijkschool De Marcoen in Dorst.

Het modulair circulair bouwsysteem van THEBOXSYSTEM  leent zich uitstekend voor fluctuatie in aantal leerlingen. Bovendien is het volledig demonteerbaar en verplaatsbaar mocht hier in de toekomst behoefte aan zijn. Delta-onderwijs is de eerste onderwijsorganisatie in Nederland die met dit systeem werkt.  


Bewustwording levert op

Er zijn nog talloze mogelijke stappen op gebied van SDG 4, Kwaliteitsonderwijs. Het onderwijs is vaak ondoorzichtig door allerlei vormen en structuren en wet- en regelgeving die verschillend is onder primair en voorgezet onderwijs.

‘Door vraagstukken kleiner te maken en te kijken hoe scholen afzonderlijk kunnen bijdragen aan duurzaamheid komen we al een heel eind, én levert het in veel concrete gevallen al wat op! Zo zijn er al heel wat scholen die bijvoorbeeld zonnepalen hebben geplaatst. Een mooie bijdrage die meer vervult dan groene stroom. Het effect op de bewustwording en namelijk veel belangrijker dan wat het fysiek oplevert. Door erover te praten en te laten zien wat we doen maken we iets los bij kinderen. Het zorgt voor enthousiasme. Dit werkt aanstekelijk en werpt vruchten af op de lange termijn. Zelf zien en ervaren dat er aandacht is voor de natuur - met een moestuin op school of de uitstraling van een duurzaam gebouw - blijft hangen en is betekenisvol. Samen werken we aan het complete spectrum, en krijgen we de emmer vol, allemaal op onze eigen manier. Van een geveltuin tot zonnepanelen, compleet circulaire gebouwen tot de lessen ‘Burgerschap’ met van alles over duurzaamheid’, besluit Ferdy. 


Alle zeventien SDG’s raken het onderwijs

De werelddoelen en het onderwijs zijn met elkaar vervlochten. Van praktische zaken als energiebesparing, afvalbeperking en veilig water tot gendergelijkheid, gezondheid en geen armoede. Zaken die kinderen en ouders raken.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of ben je een bedrijf dat wil bijdragen of wil sparren met scholen over duurzaamheidsprojecten? Neem dan contact op via info@oosterhoutsdglokaal.nl of word (kosteloos) partner en ga direct aan de slag!