01 november 2021

Interview Marcel Willemsen Verdieping op SDG Action Days 2021


Als wethouder van Gemeente Oosterhout, heeft Marcel Willemsen onder meer Duurzaamheid, Sociale Zaken, Financiën en Arbeidsmarkt en -participatie in zijn portefeuille. Een taak waarin de sustainable development goals overal vertegenwoordigd zijn. Vorig jaar hees hij de SDG-vlag op 25 september voor het eerst, de dag waarop Oosterhout ook een Global Goals Gemeente werd.
Marcel Willemsen

Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, zie je een verandering in de manier waarop de duurzame doelen in het beleid en de beleving van de gemeente zijn doorgedrongen?

Ik ben zeker niet ontevreden over Oosterhout. Sinds september 2020 zijn we Global Goals gemeente geworden. Dit initiatief van de VNG spoort gemeenten aan uitvoering te geven aan de werelddoelen en deze te verankeren in het gemeentelijk beleid. Op 24 september 2021 hingen we weer met trots de SDG-vlag uit omdat we intern een mooie stap hebben gemaakt door de Global Goals te koppelen aan de gemeentelijke begroting en de daarbij behorende actieplannen. Door dat te doen maken we makkelijker de vertaalslag van de SDG’s naar het dagelijks handelen van de gemeente.


Het thema van de Duurzaam Oosterhout Week is dit jaar “Verdienen met duurzaamheid” op welke manier zou jij dit idealiter invullen?

We zitten vol plannen en acties die we in de nabije toekomst uitvoeren. Van 2 tot 10 oktober is De Duurzaam Oosterhout Week 2021. Een week boordevol activiteiten over duurzaam wonen en leven.Als je door relatief eenvoudige investeringen je kosten op gebied van energie ziet dalen en je duurzaamheid toenemen, dat is een gigantisch verschil. Voor mkb’ers kan het lastig zijn om de doelen te halen. We hebben veel kennis bij de gemeente zelf, we hebben ONE en het mkb beschikt zelf over VNO-NCW MKB en die hebben veel kennis en begeleiding. In de troonrede van afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, werd benadrukt dat benadrukt dat de komende jaren extra inspanningen nodig zijn als het gaat om klimaat, de Green Deal en duurzaamheid. We hebben een ambitiedocument waarin we onze doelstellingen en plannen voor 2030 hebben geformuleerd. Als we in staat zijn om het energiepark te realiseren en we halen de doelstelling met zonnepanelen op bedrijfsdaken, én je ziet dat er steeds meer woningen geïsoleerd worden en van zonnepanelen worden voorzien, dan hebben wij onze doelstellingen gehaald. Of het energiepark er komt is nu nog ongewis, maar we doen ons best om de doelstellingen te halen.


Recentelijk heeft de gemeente de SDG’s naast de begroting en taakvelden van het gemeentelijk apparaat gelegd. Zie je een nieuwe focus in het gemeentelijk beleid en waaraan zien we dat als ondernemers binnen Oosterhout in de praktijk terug?

We hadden er al veel eerder aan moeten beginnen. Pas sinds het klimaatakkoord in Parijs 2015 is iedereen er meer van doordrongen geraakt. Eigenlijk was het toen al te laat. Als we alle doelen in 2030 willen bereiken, dan wordt dat een behoorlijke uitdaging.

Nogmaals de bewustwording moet omhoog, maar op sommige vlakken worden we gehinderd.  Het is prachtig als je de eis neerlegt dat op alle nieuwe platte daken op bedrijventerreinen zonnepanelen geplaatst moeten worden. Maar als blijkt dat het elektriciteitsnet het niet aan kan, dan is dat ‘killing’ voor het draagvlak van je transformatie.

Of als iedereen nu ineens elektrisch zou gaan rijden, dan kan het net dat ook absoluut niet aan. We zullen de netcapaciteit, als het ware de hardware, beschikbaar moeten hebben en dat kost tijd. De oplossing is een uitbreiding van het netwerk, maar ook dat heeft weer zijn procedures nodig en dat wordt soms vertraagd door bezwaren uit de omgeving. En natuurlijk heeft iedereen het goed recht om deze bezwaren te uiten, maar we hadden dit eerder moeten beseffen.

Ik heb zelf zonnepanelen op het dak van mijn huis, een elektrische auto en een eigen laadpaal, dat is een prima combinatie. Ik begrijp dat dit niet voor iedereen 123 haalbaar is. Daarom hebben we ook de duurzaamheidslening in het leven geroepen zodat mensen met een minimale rente in duurzaamheid kunnen investeren. We moeten ook de openbare ruimte zo organiseren dat iedereen hier gebruik van kan maken.

We komen in de verdrukking qua tijd om alle doelstellingen echt te halen voor 2030. Het zijn nog maar negen jaar! Dat hadden we begin van deze eeuw moeten doen, maar toen werd de urgentie nog niet gezien.

Het is zo goed dat we Global Goals Gemeente zijn. We hebben precies de schaal te pakken waarmee we onze bewoners bewust kunnen maken. We hebben ze nu in ons beleid en onze begroting opgenomen. We hebben de link gelegd met de SDG-doelen en we kunnen iedereen laten zien wat je met je beleid bereikt als het gaat om de SDG’s.

Bij elk beleidsgebied staan nu de SDG’s opgenomen en dat laat zien wat je doet. Dat is mooi, overzichtelijk en helder. We willen de ondernemers meenemen in het verhaal, als wij nu het goede voorbeeld geven, dan zie je dat het gevolgd wordt. Dan bereiken we de doelen.