11 oktober 2021

In gesprek met burgemeester Mark Buijs over de SDG's in Oosterhout


Vanuit zijn rol als burgemeester van Oosterhout ziet Mark als belangrijkste taak inwoners te motiveren om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving van de stad waar we met zijn allen wonen, werken, leven en dus kunnen blijven genieten van alles om ons heen.

Op 21 september, Prinsjesdag, heeft koning Willem-Alexander in zijn troontrede benadrukt dat de komende jaren extra inspanningen nodig zijn als het gaat om klimaat, de Green Deal en duurzaamheid. De regering zet in op verduurzaming en wil kijken naar een versnelling van klimaatregelingen waar nodig. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen ook kansen.
Met dat in uw achterhoofd, hoe kijkt u naar verduurzaming binnen Oosterhout en welke rol ziet u voor uzelf als burgemeester als het daarom gaat?
Mijn belangrijkste rol is om mensen te inspireren voor de toekomst en de generatie van de toekomst. Onze generatie moet de eerst stappen zetten. Ik zie mezelf eigenlijk als burgervader, een vader die zorgt, en ik wil voor deze en toekomstige generaties zorgen en mensen daarin meenemen.

Recentelijk heeft de gemeente de SDG’s naast de begroting en taakvelden van het gemeentelijk apparaat gelegd. Ziet u een nieuwe focus in het gemeentelijk beleid en waaraan zien we dat als ondernemers binnen Oosterhout in de praktijk terug?
We gaan een opmaat maken naar de verkiezingen in maart en de periode daarna. Ik hoop dat alle partijen inzien dat de SDG’s een mooie basis zouden kunnen zijn. Per slot van rekening beogen deze sustainable development goals niets anders dan dat we samen al beogen, namelijk een mooiere en leefbaardere wereld. We leggen de duurzame doelen wel langs de begroting, maar zullen deze niet gebruiken als een lat om te beoordelen of we het doen.

We kijken ernaar als een lat die aangeeft waar we naar streven. Als een manier om te kijken naar wat we allemaal al doen. We hebben binnen Oosterhout al zoveel sociale en maatschappelijke activiteiten, we streven veel goede doelen na en willen alle mensen, inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbinden. Als we het geheel voor iedereen toegankelijk kunnen maken, alles inclusief, hebben we een mooi doel bereikt. Je kunt het dan ook maar beter als zodanig bij het begin open en duidelijk benoemen.


En ziet u hier de kansen voor de Oosterhoutse ondernemers?
Er zijn zeker kansen voor onze ondernemers. Wat het platform Oosterhout SDG Lokaal al fantastisch doet, is dat de gemeente niet de onderwerpen als het ware oplegt. Het platform laat zien wat mensen en bedrijven op dit moment al actief doen. Het brengt inzichtelijk wat er zo links en rechts gedaan wordt, het werkt als een aanjager en biedt kennis. We zijn in Oosterhout goed bezig, want wat je niet alleen kunt doen, kun je wel met anderen bereiken. Alles mag en móet zeker nog zichtbaarder worden. Het zou geweldig zijn als iedereen het platform zou bezoeken en de verbinding met anderen zou vinden.

Op Oosterhout SDG Lokaal kunnen ondernemers laten zien waar ze mee bezig zijn, want ze doen allemaal veel meer dan dat we nu zien. Het zou nog meer een podium van ondernemers mogen zijn die tonen wat ze op dit moment al aan duurzame doelen incorporeren in hun dagelijkse bedrijfsvoering. De SDG’s laten zien dat duurzaamheid verder gaat dan energie besparen of opwekken. Ze zijn allesomvattend, van regionale tot nationale en internationale onderwerpen. Ons eigen beleid is ermee doorspekt. Het allerbelangrijkst is eigenlijk om het verhaal om te draaien, mensen te laten zien hoe goed ze al met elk thema bezig zijn.


Als gemeente wil je informatie bieden en mensen bij elkaar brengen?
We moeten dingen doen als fysieke ontmoetingen nu het weer kan. Informatie bieden, het gesprek aangaan en ondernemers die al iets doen en aan specifieke SDG’s werken bij elkaar brengen. Als gemeente moeten we niet vertellen wat bedrijven zouden kunnen doen. Het is veel eenvoudiger, gemakkelijker en beter als ondernemers dat elkaar vertellen. Dan wordt de behoefte aan beweging vervuld. Bedrijven kunnen dat aan elkaar laten zien. De SDG’s zijn zo allesomvattend dat elke onderneming iets doet wat daarbinnen past.
Wil je als gemeente daarin faciliteren in plaats van overtuigen?
Ja, inderdaad, elkaar overtuigen, dat moet de beroepsgroep doen. Ondersteunen, het beleid verder uitdragen en faciliteren daar zijn we voor als gemeente. Kijk naar wat we hebben bereikt met de stichting ONE, hoe maatschappelijke partijen bij elkaar komen en sociale aspecten verbeteren. Als gemeente hebben we altijd ruimte (geld) over voor een beweging die leidt tot successen in en het incorporeren van duurzaamheid en SDG’s.  Die ondersteuning kan op allerlei gebieden plaatsvinden. Bedrijven moeten elkaar overtuigen, ze kunnen daar zelf snel hun slag maken. Wij kunnen als overheid kijken hoe we daar vorm aan geven en op welke manier we support kunnen bieden. We hebben bovendien een wethouder met de portefeuille duurzaamheid die de duurzame doelen steunt en een heel college dat de SDG’s als een goed iets zien.

Alle SDG’s hebben met elkaar te maken?
Jazeker, in de samenleving heeft alles met elkaar te maken. We zien steeds meer ook dat het loont om aan de voorkant dingen met elkaar te doen. Een omgeving te scheppen die garant staat voor een goede ontwikkeling in plaats van brandjes blussen daar waar het minder gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de problematiek met vervuiling door fabrieken (lees Hoogovens). Steeds vaker komen we tot de conclusie dat als we aan de voorkant van bepaalde processen kunnen ingrijpen, we narigheid kunnen voorkomen.  We moeten van dit soort dingen leren! 

Zijn er specifieke andere kansen en vragen die u ziet om ondernemers nog meer te betrekken bij de SDG’s in Oosterhout.
Ik zou willen dat het maatschappelijk debat plaatsvindt op de plekken waar het moet gebeuren. Een mooi initiatief is nu de Open Tea! Het is een perfect podium om ook bedrijven uit te nodigen en het gesprek aan te gaan over thema’s die belangrijk zijn. Maar ook organisaties als een Rotary, sponsoren van verenigingen, ondernemersorganisaties of bedrijventerreinen. Je ziet vaak dat mensen die al actief zijn er ook vaak nog dingen bij doen of willen doen omdat ze oprecht interesse hebben in de maatschappij.  

Duurzaam doen is actief bezig zijn. Welke doel gaat u nauw aan het hart?
Wat ik erg belangrijk vind is dat we veel bezig zijn met de jeugd en het sociaal domein. We werken aan transities daar waar we zien dat een situatie niet meer houdbaar is. We willen dingen voorkomen. Ik zie dat er ook veel goede elementen zijn zoals bijvoorbeeld de pilot bij Floralia die we nu draaien, of ‘Welzijn op Recept’. Het zijn allemaal leuke, mooie initiatieven. We willen mensen in beweging brengen voordat iets ontspoort. Het allerbelangrijkste, daar waar het om draait, is het klimaat. Alles heeft daarmee te maken. De instroom van mensen bijvoorbeeld die vluchten om wat voor reden dan ook, als er delen van de wereld zijn waar mensen geen voedsel meer kunnen verbouwen, zit de oorzaak vaak in het klimaat.

‘Eerst verduurzamen’ in plaats van ‘Eerst eten’ wordt dat de nieuwe slogan voor Oosterhout?
Misschien moeten we de nadruk anders leggen. Een mooie manier om ernaar te kijken is de ‘Schijf for Life’. Deze voorziet van een voedingsadvies dat aansluit op klimaat-, milieu-, en gezondheidsdoelen. De Schijf for Life beoogt mensen informatie te geven over adequate voeding, de gezondheidsvoordelen van voeding optimaal te benutten en het beperken van klimaatverandering en herstel van biodiversiteit mede mogelijk te maken.

Je moet zorgen dat je alle noodzakelijk componenten, net als bij de Schijf van Vijf, binnenkrijgt. Maar wel moet je zorgen dat je gebruik maakt van een context waarin je goed leeft en gezond blijft. Tradities zijn er, maar ze kunnen meebewegen. Zo moet kan ook het ‘Eerst eten’ meebewegen. Het is van groot belang dat mensen de verbindingen voelen, met elkaar en met de maatschappij waarin ze leven. Want als ze de verbinding voelen, dan geven ze om elkaar en hun omgeving.  

'Als trotse burgemeester geniet ik van de successen. Oosterhout is een stad van doeners en levensgenieters. Elke dag zetten we stappen om het de volgende dag beter te doen. We hebben lef, oog voor duurzaamheid en zijn continue in ontwikkeling. Samen tastbare bijdragen leveren aan een inclusieve en veilige samenleving, een schone aarde en een duurzame welvaart is waar het om draait', aldus Mark Buijs.