11 november 2021

Interview Piet Ackermans - Verdieping op SDG Action Days 2021


Eerst verduurzamen’, zeggen ze in Oosterhout!
Betaalbare duurzame energie, gendergelijkheid en geen armoede meer in de wereld. En zo zijn er nog veertien Sustainable Development Goals (SDG's) waar bedrijven aan kunnen bijdragen. Precies vijf jaar geleden werden ze in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Als Opgaveleider Duurzaamheid helpt Piet Ackermans van Gemeente Oosterhout bedrijven lokaal een positieve bijdrage te leveren aan deze werelddoelen.
Piet Ackermans Opgaveleider Duurzaamheid Gemeente Oosterhout
We stelden hem wat vragen over duurzaam ondernemen binnen Oosterhout! Hoe gaat het bijvoorbeeld met de duurzame ondernemers en is het – om als bedrijf te voldoen, volgens Piet niet te veel gevraagd?

Het is zeker niet te veel gevraagd, of het haalbaar is hangt af van hoe concreet de doelen zijn. Ik heb gelezen, dat ze pas recent zijn benoemd. Wat vooral veel energie kost is het creëren van bewustwording, ik merk dat dit nu, een jaar na de implementatie van Oosterhout SDG Lokaal, ook binnen onze gemeente begint te groeien. Zo heeft gemeente Oosterhout nu in het jaarplan 2022 voor elk beleidsdoel en elk taakveld de sustainable development goals beschreven. We hebben het geheel helder omschreven en je ziet in een begrijpelijk overzicht welke taakgroepen dezelfde SDG’s aanvinken als bijvoorbeeld gezondheid, water of economie. Je krijgt als het ware een matrix met de opgaven, taken en de SDG’s helder verwoord.Dit geeft ons goede handvatten om deze mensen bij elkaar te brengen. Het overzicht – en het inzicht dat dit biedt - presenteer ik binnenkort binnen de gemeente, we willen de mensen in een dialoogsetting krijgen. De Oosterhoutse ambassadeur van SDG Lokaal, Nicolette Loonen, zal daar aanvullend ook een presentatie geven voor nog meer verdieping. Op basis van deze presentatie kunnen we mooie discussiegroepen opzetten, waar ondernemers, stichtingen en gemeente elkaar ontmoeten.


Bieden de SDG’s ook kansen voor groei?

Ik denk dat de doelen bedrijven een grote kans bieden. Het thema van de Duurzaam Oosterhout Week is dan ook niet voor niets ‘verdienen aan duurzaamheid’. Er zijn in een gezond businessmodel volop kansen om te verdienen aan duurzaamheid. De SDG’s moeten niet als een kostenpost gezien worden maar als een nieuwe manier van business bedrijven, als een opportuniteit om duurzaam te groeien. Het hoeft geen moeite te zijn. En met de SDG’s komen er ook nieuwe vormen van bedrijven op de markt, daar ben ik van overtuigd. De kans bestaat dat je als Oosterhoutse onderneming al goed bezig bent met veranderen en dat je er dan achter komt dat je aan een specifiek duurzaam doel werkt. Ik las bijvoorbeeld een artikel over DSM en die gaan nu hun laatste fysieke (op fossielen bronnen gebaseerde) business verkopen en volledig in de duurzame voedingssector opereren. Dan denk ik, OK, als dat kan, is dat een mooie ontwikkeling. Veel bedrijven zien in dat ze deel uitmaken van onze samenleving en dat ze een verantwoordelijkheid nemen in die duurzame samenleving.

Gaan we het redden om ook als bedrijven in Oosterhout aan de doelen te voldoen?

Je zult als bedrijf ook moeten veranderen. Of we de doelen gaan halen? Dat gaat natuurlijk niet vanzelf! Binnen de gemeente denken we na over welke middelen we kunnen inzetten, over wat we wel en niet kunnen doen om het streven aan te jagen. Niet elk bedrijf kan elk doel heel actief nastreven, je kunt in ieder geval zorgen dat je geen negatieve impact hebt met je onderneming. Vanuit de gemeente hebben we gezegd dat we willen helpen met opstarten, we willen het opstartbudget afdekken, we kunnen niet alleen de eigenaar zijn van de beweging. Het is iets dat we als samenleving samen moeten doen. Het mooie is dat Oosterhout SDG Lokaal nu een gedragen stichting wordt.  Zeker, het kost wat moeite en overtuigingskracht, maar na een jaar of misschien twee ontstaat er echt een beweging. Er zijn prachtige projecten gaande met samenwerkingen tussen verschillende ondernemingen die werken aan circulariteit. Het mooie is dat vanuit het RIVO/NACO-project het afval van het ene Oosterhoutse bedrijf nu als grondstof voor het andere Oosterhoutse bedrijf wordt gebruikt. We willen in dit kader ook fysieke bijeenkomsten gaan organiseren, bijvoorbeeld met ontbijtsessies, waarbij we een aantal ondernemers uitnodigen om samen over een SDG-thema te brainstormen.


Hebben jullie als gemeente inzage in de status op dit moment? En hoe goed scoren Oosterhoutse bedrijven op dit moment?

We hebben voor de gemeente nu de prachtige matrix gemaakt waarin alle taakvelden en opgaves aan de SDG's gekoppeld zijn. Een dergelijke matrix kunnen we ook gebruiken voor de ondernemingen die nu al aangesloten zijn bij Oosterhout SDG Lokaal. Ik ben benieuwd welke opvallende verbindingen zich binnen deze aangesloten partners en bedrijven zullen voordoen. Misschien vallen dan interessante overeenkomsten op en kunnen we mensen bij elkaar brengen.Ondanks dat Oosterhout echt duurzame ondernemers kent, was dit onvoldoende zichtbaar terwijl er in Oosterhout tal van SDG-acties, aansprekende initiatieven zijn, zoals ONE, De Groene Pluijm, het Nul Afval Collectief, De Voedseltuin, De Watertappunten en Loods 16.Ik vind dat al veel bedrijven binnen Oosterhout goed bezig zijn. Bijvoorbeeld door een inclusieve werkgever te zijn. Daar plakken ze dan misschien niet de term ‘SDG op, maar dat zouden ze wel kunnen doen. Veel doelen hangen ook met elkaar samen. Een werkgever die inclusiviteit hoog op de agenda heeft kan bijvoorbeeld bijdragen aan zowel SDG 2 Geen armoede, als SDG 10 Verminderde ongelijkheid en SDG 3 Goede gezondheid. 


Zie je een urgentie op een bepaald SDG binnen de gemeente Oosterhout?

Ik zie op dit moment nog onvoldoende urgentie. We hebben wel geturfd hoeveel afdelingen een specifiek doel hebben aangevinkt. Er zijn er een of twee die eruit schieten. Onze taak is om iedereen aan te moedigen met die doelen aan de slag te gaan. En partijen te helpen om elkaar te vinden. Als Opgaveleider Duurzaamheid ben ik extreem trots op Oosterhout SDG lokaal. Het is een eerste in zijn soort binnen Nederland en heeft navolging. Het is prettig om een dergelijk platform te hebben, het geeft focus. Daarmee kan ik mensen enthousiasmeren om naar de website te gaan. Het deel Vraag & Aanbod mag groeien, het zou prettig zijn als ondernemers en organisaties elkaar op die manier nog beter vinden. Nogmaals, je hoeft niet aan alle doelen tegelijkertijd te voldoen. Als gemeente misschien wel, als bedrijf misschien niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Oosterhoutse Kaneelstok BV, de snoepgoedfabrikant, dan kan ik me voorstellen dat hij werkt aan SDG 3 gezondheid maar wellicht minder met mobiliteit. Ik vind het vaak ook interessanter als een onderneming drie SDG’s aanvinkt dan twaalf of meer! Focus geeft meer snelheid.Ik zou willen werken aan een goede inventarisatie van welke doelen voor de Oosterhoutse ondernemingen het lastigst zijn. We willen iedereen enthousiast maken via organisaties als de BIZ, de verschillende bedrijventerreinen en ondernemersorganisaties. De beweging mag nog meer groeien! We willen hen actief benaderen met informatie en daar gaan we de komende tijd aan werken, bijvoorbeeld met een mooie informatie-bus!  Het is nog een uitdaging om de SDG-impact door bedrijven meetbaar te maken. Er bestaan veel verschillende nuttige tools, daarmee kunnen we ondersteuning bieden. Als we samenwerken en kennisdelen, dan komen we een eind! Ik ben trots op Oosterhout SDG Lokaal! Het is fijn dat we dit hebben, het geeft focus en biedt zichtbare handvatten waarmee we bedrijven kunnen enthousiasmeren.

'Misschien kunnen we een mooie lijn trekken met de beroemde Oosterhoutse uitspraak, van ‘Eerst eten…’ naar ‘Eerst verduurzamen’, want zien verduurzamen doet verduurzamen!'