09 augustus 2021

Duurzame lokale groei

Auteur: Ilse Wick
Lokale economische groei, maar dan wel duurzaam

Gemeente Oosterhout streeft naar instandhouding van de economische groei. Productieve activiteiten, waardevolle banen en ondernemerschap. Creativiteit, innovatie en bevordering van groei van het mkb worden ondersteund. Goede aansluiting van onderwijs op arbeid is essentieel.   Ook Gemeente Oosterhout biedt werkgelegenheid aan mensen in Oosterhout en daarbuiten. Ondernemers, onderwijs en overheid werken intensief samen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar aan te laten sluiten.[1] Oosterhout kent een stabiele mix van sectoren. Werkgevers en onderwijsinstellingen zijn met continu met elkaar in verbinding om te zorgen dat jong ‘human capital’ met bedrijven in contact komt.  

De aard van de werkzaamheden zal in 2030 wezenlijk veranderd zijn. Vergrijzing en onvoldoende jongeren om uitstroom op te vangen, bieden kansen voor arbeidsmigranten. Bovendien hebben technologische ontwikkelingen invloed op de arbeidsmarkt. Gemeente Oosterhout zet in op de ‘basisbaan’ die ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar passend en blijvend werk.

Dagelijkse verbinding

Als Arbeidsmakelaar bij Gemeente Oosterhout heeft Esther van Dijk dagelijks te maken met het thema duurzaamheid. Goede aansluiting van onderwijs op arbeid is essentieel. Maar ook investeren in relaties met mensen en bedrijven. Oosterhout SDG Lokaal ging met Esther in gesprek over haar rol als arbeidsmakelaar en projectadviseur re-integratie bij Gemeente Oosterhout en WSP MidZuid. Over de dagelijks de verbinding die gemaakt wordt tussen o.a. mensen die vallen onder de Participatiewet en het bedrijfsleven.

 “Met onze partners zorgen we samen voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen rechtstreeks te bemiddelen naar (betaald) werk of, voor mensen met een grotere afstand, via activerings- en voorschakeltrajecten in de regio Oosterhout. Mijn drive komt voort uit het eenvoudige principe dat iedereen die wil werken ook kan werken en een plek verdient op de arbeidsmarkt. De een heeft een helpende hand nodig, de ander kun je juist iets extra’s bieden’’ aldus Esther.

Oosterhout op naar meer succesvolle plaatsingen

Gemeente Oosterhout voorziet maandelijks 850 mensen van een uitkering. Al deze mensen bevinden zich op een andere trede van de Participatieladder. Het merendeel beschikt over een arbeidsontheffing en verkeert in een voor hen uitzichtloze situatie. Gemeente Oosterhout vindt dit zorgelijk en werkt aan een plan waarbij de focus ligt op wat mensen wél kunnen.  

Stichtingen, werkgevers en vrijwilligersclubs zetten initiatieven op die zich richten op activatie van een groot deel van deze groep. Esther legt uit: “Met alleen de ‘gunfactor’ kom je er niet. We moeten af van het imago van wantrouwende overheid, en meer naar een duurzame en lokale samenwerking. Iedereen kan in deze situatie terecht komen. Maar laten we dan wel met blik naar buiten houden en ervoor zorgen dat het een periode van tijdelijke aard in iemands leven is.”


Samenwerking MidZuid

Zelf de weg naar werk vinden, dat lukt helaas niet iedereen. Gemeente Oosterhout werkt daarom nauw samen met MidZuid. Dit werkbedrijf vormt een steun in de rug voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt met het vinden van passende leerwerktrajecten.

Esther vertelt: “Waar urgentie – een tekort in bepaalde sectoren – bestaat, is ook bereidheid te werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Organisaties die inclusief ondernemen en de balans vinden tussen economische en sociale resultaten, boeken betere resultaten voor het bedrijf en de samenleving. Daarnaast geef je als werkgever meteen invulling aan de Participatiewet. Maar er is nog een hoop te winnen.”  

“Werk, dat betekent je eigen boterham verdienen, jezelf ontwikkelen, je problemen achter je laten, een doel in je leven hebben en andere mensen ontmoeten. Werk is zó belangrijk. Want werken is meedoen, een steentje bijdragen aan onze samenleving en niet afhankelijk zijn van een uitkering” – www.midzuid.nl   


MetWerk en de kracht van lokale ondernemers

De gemeente werkt met meer partners. “Als gemeente zijn we blij met initiatieven als Stichting en zakelijk netwerk MetWerk, dat zich richt op inclusief ondernemen”, zegt Esther. Als netwerk van en voor ondernemers heeft deze stichting een duidelijke missie: “We laten geen talent onbenut in West-Brabant, want iedereen verdient een duurzame plek op de arbeidsmark. Er staan simpelweg te veel mensen langs de zijlijn.”  

Een ondernemer die inclusief onderneemt biedt of vergroot kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat levert heel wat op. Van een socialer team en een groter aanbod aan personeel tot innovatie en een beter imago dat weer kan leiden tot meer klanten! Je helpt anderen terwijl je eigen bedrijf er ook baat bij heeft. Prachtige en duurzame win-win! https://www.linkedin.com/posts/metwerk_samen-activity-6821810042640064512-K1un  

 

Volop steun vanuit de gemeente voor kandidaten en bedrijven

Voor elke kandidaat is er binnen de gemeente een re-integratietraject. Dat wil zeggen dat niet alleen de kandidaten maar ook bedrijven ondersteund worden met middelen die het traject tot een succes maken. Denk aan coachtrajecten, loonkostensubsidie of de aanschaf van een fiets zodat de kandidaat naar werk kan. “Als je niet participeert dan integreer je ook niet. Bovendien zeg ik altijd, van werk komt werk. Misschien is het niet meteen je droomplek, maar biedt het je wel de opstap. In elk geval laten we mensen zien dat ze ertoe doen en als vol aangezien worden. Waar we samen aandacht aan geven en op focussen, groeit. Als gemeente proberen we dit zo goed mogelijk te doen en stellen we het voorbeeld door ook binnen de gemeente zelf plaatsen beschikbaar te stellen”, benadrukt Esther.  

Wil je als Oosterhoutse onderneming helpen anderen laten meedraaien in en succesvol laten deelnemen aan de maatschappij? Neem dan contact op met Esther van Dijk. Zij gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Esther van Dijk – Tel.+31 (0)6 288 333 11

[1]  Oosterhout 2030; een vooruitblik naar de toekomst van Oosterhout.