12 oktober 2021

Taal! De sleutel tot de wereld bij Theek5


De bibliotheek staat van oudsher bekend om een gevarieerd en uitgebreid aanbod van boeken, tijdschriften, puzzels en ontwikkelmaterialen. In het Nederlands en in andere talen. Theek5 doet nog veel meer!
Theek5 Bibliotheek

Taal zorgt voor inclusiviteit

“Theek 5 is een bibliotheek van, voor en met elkaar. Dat is waar we in geloven en waar we voor staan. Samenleven gaat beter en plezieriger als iedereen meedoet en zich betrokken voelt. We zien het als onze opdracht om mensen te inspireren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en talenten. Taal - in de ruimste betekenis van het woord – is voor ons daarbij de sleutel”, vertelt Addy Haanskorf, informatiemedewerker van Theek5. De ‘Durf Te Vragen’-balie voor ouders en kinderen laat meteen zien hoe je dit kunt toepassen in de praktijk.

Aan de balie kan iedereen vragen stellen op het gebied van lezen en mediagebruik aan specialisten. SDG 4 sluit prachtig aan bij de ambities van Theek5. Taal wordt gezien als sleutel om deel te nemen aan de samenleving. Een goed reden om wat dieper in te gaan op het aanbod van Theek5: advies, hulp, begeleiding en cursussen waarbij Kennis & informatie, Taal, Digitaal & leesplezier en Persoonlijke ontwikkeling centraal staan. 


Jongeren & onderwijs

Met een breed scala aan initiatieven biedt Theek 5 allerlei doelgroepen een divers programma op gebied van taal en onderwijs. Zo is er een samenwerking met alle basisscholen in Oosterhout, geeft Theek5 tips en rondleidingen en wordt een ‘Op School’-pakket ter beschikking gesteld.  

Daarnaast werkt Theek5 ook aan de samenwerking met het voorgezet onderwijs, waaronder het Mgr. Frencken College. Met de speciale boekencollectie ‘Lezen voor je Lijst’, geeft Theek5 leerlingen alle handvaten om te lezen. Want aandacht voor lezen blijft, ondanks (of misschien wel dankzij) alle digitale uitdagingen, voor scholieren van groot belang.


Voor elke doelgroep een initiatief dat aanspreekt én werkt!

Het DigiTaalhuis helpt mensen in de bibliotheek met het leren en oefenen van de Nederlandse taal. Deze hulp is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.  En ook via het project Taalmaatjes wordt op individueel niveau aandacht besteed aan de Nederlandse taal, met een cursus of persoonlijke begeleiding van een Taalmaatje.

Op het ‘Praatpunt’ in Wijkgebouw Slotjes kunnen inwoners van Oosterhout wekelijks informeel samenzijn onder genot van kopje koffie en samen Nederlands praten en oefenen. Een mooi initiatief waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door een enthousiaste vrijwilliger is de ‘Voorleesexpress’.  Het stimuleren van de taalontwikkeling en verrijking van de taalomgeving van kinderen in huis staan centraal. Samen met de voorleesvrijwilliger zet het gezin stappen naar een betere taalontwikkeling.  


Bijzondere aandacht voor een bijzondere week

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven, elk jaar in de eerste week van september, besteedt Theek5 extra aandacht aan het feit dat een op de vijf Nederlanders moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak mist iemand dan ook de digitale vaardigheden en heeft moeite om te gaan met computer, smartphone en tablet. Dit maakt het lastig mee te komen in de maatschappij.  Ook dit jaar organiseerde het Digi-Taalhuis tijdens deze week verschillende activiteiten: 

Open huis Digi-Taalhuis met extra aandacht voor ‘het spreekuur op maandagen’ waarbij iedereen met een vraag over taal of digitale vaardigheden terecht kan. 

De Theatervoorstelling Laaggeletterdheid werd georganiseerd voor relaties in het netwerk, die regelmatig in contact komen met mensen die laaggeletterd zijn. Aanwezigen konden zelf ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. De middag vindt zijn oorsprong in het Taalconvenant dat eind vorig jaar door veel partners is ondertekend.

Taalwandeling door de stad Oosterhout onder begeleiding van een gids, speciaal voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. De deelnemers gingen in samen in gesprek over taal. “Prachtig om te zien dat spelenderwijs nieuwe woorden werden aangeleerd. Hieruit blijkt dat ons werk ertoe doet en dat je met kleine initiatieven al veel teweeg kunt brengen’’, aldus Addy. 

Naast de extra aandacht die Theek 5 geeft aan het onderwerp Laaggeletterdheid in de week van Lezen en schrijven, biedt de bibliotheek het hele jaar door cursussen en trainingen op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Bovendien vormt de bieb een belangrijke partner in het informeren, adviseren en doorverwijzen binnen het netwerk. 

“Het is dankbaar en waardevol om een steentje te mogen én kunnen bijdragen. Taal is zo belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekendheid. Een glimlach bij een nieuw geleerd woord doet wonderen”, besluit Addy. 

Wil je meer weten over een specifiek project dat aansluit bij jouw onderneming? Of wil je verbinding maken omdat je denkt een bijdrage te kunnen leveren? Theek5 komt graag met je in contact!