13 april 2021

Van start VANG-NACO naar eerste QuickScans

Auteur: Ilse Wick
In 2020 startten een aantal enthousiaste ondernemers samen met Gemeente Oosterhout en Avans Hogeschool een samenwerking als aanjager van een ‘circulair innovatie’-onderzoeksprogramma. Bedrijven en gemeenten brengen hierin samen problematische afval- en grondstoffen in Oosterhout in kaart. Het project kreeg de naam VANG-NACO (Van Afval Naar Grondstof en Nul Afval Collectief Oosterhout).

VANG-NACO gaat verder onder nieuwe naam RIVO

‘’Half maart besloot het bestuur verder te gaan onder een krachtige naam: Residue In Value Out (RIVO). Een naam die perfect past bij deze prachtige initiatieven en vooral het doel van de samenwerking duidelijk verwoordt’’, aldus Piet Ackermans, Opgaveleider Duurzaamheid Gemeente Oosterhout.‘’

We gaan op zoek naar zo lokaal mogelijke matches en ervaringen opdoen in publiek-private samenwerking op dit gebied. Vervolgens worden de kansen die er liggen aan het licht gebracht. Belangrijk hierbij is ‘awareness’ te creëren bij bedrijven zodat zij kritisch naar hun eigen bedrijfsvoering kijken. De concrete oplevering van RIVO is dat we uiteindelijk inzicht kunnen geven in de laatste technische stand van zaken waarop we gezamenlijk verder kunnen bouwen’’, aldus Mitchell Droog, Expertisecentrum Sustainable Business van AVANS Hogeschool.


Kansen voor circulariteit in Oosterhout
Het onderzoek naar de kansen gebeurt via QuickScans. Inmiddels zijn er zes QuickScans afgenomen en dit heeft drie tot zes kansrijke projecten voor gemeente, semioverheden en bedrijfsleven in Oosterhout opgeleverd. De QuickScans laten zien welke stoffen en reststoffen in aanmerking komen voor hergebruik. 

De afgeronde projecten bij Gemeente Oosterhout, Rodenburg, Waterschap Brabantse Delta en Smurfit Kappa Vandra tonen prachtige mogelijkheden. Zo kunnen binnen deze organisaties diverse rest- en grondstoffen door hergebruik, recycling of bijvoorbeeld pyrolyse omgezet worden naar hoogwaardige of zelfs nieuwe producten. Bovendien kunnen bedrijven regenwater zelf zuiveren (duurzaam waterbeheer) wat leidt tot een forse vermindering in de inkoop van drinkwater. Tegelijkertijd zorgt dit voor minder afvalwater. Eerste selectie kansrijke projecten geformuleerd 
Het RIVO-collectief ziet kansen om de volgende circulaire projecten uit te werken: 
  1. Duurzaam waterbeheer Oosterhout
  2. Verbetering regionale circulariteit in banden
  3. Nieuwe toepassing gemodificeerd zetmeelafval
  4. Fosfaat uit afval in de regio
  5. Toepassing tarwezetmeelafval in regionale producten
 In Oosterhout liggen er dus vele kansen voor ondernemers om een circulaire economie te stimuleren.  

  Meer weten over dit onderwerp? Lees hier verder!