Kennisdocumenten over armoede

Hier vind je alle informatie over SDG 1: Géén armoede.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland

Waarom zijn de SDG's belangrijk

Armoede is een complex en ingrijpend probleem dat niet alleen wereldwijd, maar ook op lokaal niveau aandacht verdient. In Oosterhout, een stad met een sterke gemeenschapszin en een ondernemende geest, kunnen we gezamenlijk werken aan het verwezenlijken van de eerste Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 1) van de Verenigde Naties: geen armoede. Het uitbannen van armoede in onze stad is niet alleen een morele plicht, maar ook essentieel voor het bevorderen van gelijkheid, inclusiviteit en duurzame ontwikkeling.

Het belang van SDG 1 kan niet genoeg benadrukt worden. Armoede heeft verstrekkende gevolgen voor individuen, gezinnen en de samenleving als geheel. Het belemmert niet alleen de toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, onderdak en gezondheidszorg, maar heeft ook negatieve invloed op onderwijskansen, werkgelegenheid en sociale participatie. Door te streven naar een armoedevrij Oosterhout kunnen we een rechtvaardigere en veerkrachtigere samenleving opbouwen.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we armoede kunnen verminderen en een inclusieve gemeenschap kunnen bevorderen:

  1. Bevorderen van financiële educatie en empowerment: Financiële educatie is van cruciaal belang om mensen te helpen hun financiële situatie te begrijpen en te verbeteren. Door middel van workshops, trainingen en voorlichtingscampagnes kunnen ondernemers, financiële instellingen en de lokale overheid samenwerken om financiële kennis en vaardigheden te vergroten. Het verstrekken van informatie over budgetteren, spaar- en investeringsmogelijkheden en toegang tot microkredieten kan mensen in staat stellen om hun financiële situatie te verbeteren en uit de armoedecyclus te komen.
  2. Stimuleren van sociale ondernemingen en lokale werkgelegenheid: Sociale ondernemingen hebben de potentie om armoede te verminderen door het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en het bieden van sociale ondersteuning. Oosterhout kan een vruchtbare voedingsbodem zijn voor sociale ondernemingen die zich richten op het aanpakken van lokale uitdagingen, zoals werkloosheid, huisvesting en voedselzekerheid. Door het ondersteunen en faciliteren van deze ondernemingen kunnen we niet alleen nieuwe banen creëren, maar ook sociale cohesie en inclusiviteit bevorderen.


Het aanpakken van armoede vereist een integrale en gecoördineerde aanpak waarbij alle sectoren van de samenleving betrokken zijn. Ondernemers, burgers, non-profitorganisaties, lokale overheden en andere belanghebbenden moeten samenwerken om effectieve oplossingen te vinden. Door gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen, hulpbronnen te bundelen en kennis te delen, kunnen we de impact vergroten en duurzame verandering bewerkstelligen.

Laten we onze krachten bundelen en ons inzetten voor een armoedevrij Oosterhout. Door financiële educatie te bevorderen en sociale ondernemingen te ondersteunen, kunnen we de basis leggen voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het uitbannen van armoede is een uitdaging, maar met toewijding, samenwerking en innovatieve benaderingen kunnen we een significant verschil maken in het leven van onze medeburgers en de toekomst van Oosterhout.

Een make-over van het interieur maakt de bewoners mooier

Mensen durven weer spiegels en foto’s van zichzelf in huis op te hangen. Ze hebben hun gevoel voor eigenwaarde terug, dankzij een make-over van hun interieur. Zo’n opknapbeurt maakt niet alleen de woonkamer mooier, het maakt de bewoners beter. Rust en ruimte in huis geeft rust en ruimte in het hoofd.
Het is de ervaring van Anne-Marie Vermetten en Natascha Mulder, oprichters van de Styled2Move Foundation. Het is de eerste en enige stichting in Nederland, en wie weet in de hele wereld, die make-overs realiseert in woningen van gezinnen die onder of rond de armoedegrens leven. Het blijkt een uiterst effectieve manier om mensen die in ogenschijnlijk uitzichtloze armoede leven een cruciaal duwtje in de rug te geven om hun leven weer in eigen hand te nemen en sociaal-maatschappelijk mee te doen.

Duurzaam en maatschappelijk betrokken
Eerlijk is eerlijk, zoveel positieve gevolgen van hun inzet hadden Natascha en Anne-Marie niet zien aankomen. Sterker nog, het hele idee van de stichting en de uitvoering zijn hen min of meer overkomen. “We volgden allebei in coronatijd de online opleiding tot vastgoedstylist. We wilden ons onderscheiden met een nieuw concept in vastgoed: duurzaam en  maatschappelijk betrokken. Het idee was ons te richten op tweeverdieners die gaan verhuizen. Iedereen die verhuist houdt spullen over en die wilden we dan aan mensen geven die rond de armoedegrens leven. Om te zien of hier vraag naar is zochten we contact met de gemeente Waalwijk en stichting Quiet in Tilburg, die zeer actief zijn op het gebied van armoedebeleid. Die gaven aan dat we dat dan wel vanuit een op te richten stichting moeten doen, vandaar.”
Armoede kan iedereen overkomen
Vervolgens zijn de activiteiten van de Styled2Move Foundation zo ongeveer ontploft. Een gezinscoach brengt Anne-Marie en Natascha in contact met een gezin dat belangstelling heeft voor een make-over van het interieur. “Dan begint ons traject waar we de tijd voor nemen. Dat moet wel, want de hoofden van de mensen waar het om gaat lopen over en het huis is vaak een puinhoop. Allereerst willen we goed doorgronden wat de woonsmaak is. Wat vinden ze echt mooi, zonder aan geld te hoeven denken. Dat vinden ze heel bijzonder, want ze zijn het niet gewend dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen. Ons unique selling point is dat we snel het vertrouwen van mensen winnen, zonder te willen weten wat er aan de hand is. Armoede kan iedereen overkomen.”

Iedereen kiest voor industrieel
Natascha en Anne-Marie stellen samen met het gezin sfeer- en moodboards op in uiteenlopende stijlen, zoals industrieel of landelijk en romantisch. “Frappant is dat iedereen eerst kiest voor industrieel. Dat komt omdat het een sterke woonsfeer is. Deze mensen lopen op hun tenen en industrieel staat voor staan in je kracht. Gaandeweg ontwikkelt dat tot een sfeer die echt bij hen past, met veel rust en ruimte. Dat is niet gek, want als je huis vol en rommelig is, is het dat ook in je hoofd. Vervolgens zoeken we op Marktplaats, in kringloopwinkels en in ons netwerk naar meubels en spullen die bij de gewenste sfeer horen. Het budget voor een make-over van een woonkamer is 2.000 euro en voor een slaapkamer 750 euro. Daar kun je zo nodig bijvoorbeeld een nieuwe vloer of nieuwe gordijnen voor aanschaffen. We werken prettig samen met dagbestedingen voor het opknappen van spulletjes en we hanteren ook zelf nog regelmatig de verfkwast.”

Je ziet het hele gezin veranderen
Ook de bewoners zetten zich in om van de make-over een succes te maken. “We laten mensen zelf meehelpen, met familie of vrienden. Het sociale netwerk van mensen in armoede is heel klein geworden. Dat groeit weer op deze manier, bijvoorbeeld door bij elkaar te helpen als het klikt. Zo’n make-over is veel meer dan een foto van voor en na. Het zet iets in gang. Je ziet het hele gezin veranderen. Het maakt mensen mooier. Bijvoorbeeld een zoon die eerst voor ons wegdook en nu zegt ‘eindelijk kan ik mijn verjaardag vieren’. Een moeder is nu chauffeur van onder andere de dienstauto van burgemeester en wethouders. Mensen hangen foto’s van zichzelf op in huis. Dat deden ze eerst niet omdat ze niet trots op zichzelf waren. Ze hangen weer spiegels op, dat was voorheen te confronterend. Ze durven weer mensen uit te nodigen, omdat de schaamte
veel en veel minder is. Deze gezinnen zijn trots om te laten zien wat ze mede zelf hebben gerealiseerd. Dat is het effect van een make-over. Mensen kunnen met wat hulp weer op eigen benen staan en deelnemen aan de samenleving, zodat ze niet terugvallen in de situatie waar ze vandaan komen. Dat is win-win voor alles en iedereen. En dat geeft ons ontzettend veel voldoening.”
Met relatief weinig heel veel doen
Inmiddels realiseert Styled2Move Foundation zes make-overs per jaar, in samenwerking met gezinscoaches en tal van andere organisaties. “Samenwerking met gemeenten en instanties vinden we superbelangrijk. Ons netwerk groeit, met name door mondreclame. Veel bedrijven vinden dit een mooi initiatief en willen maatschappelijk ondernemen. Ze doneren geld of materialen, bijvoorbeeld verf of gordijnen en behang. Een schildersbedrijf stelt vier uur schilderwerk ter beschikking voor een make-over. Daarnaast vragen we subsidies aan bij gemeenten en fondsen. Dat is veel werk en veel subsidiepotten van gemeenten raken leeg. Maar met vrijwilligers en donaties is het mogelijk om met relatief weinig heel veel te doen. Een gezin in armoede kost gemiddeld een ton per jaar aan instanties die daar over de vloer komen. Aan het eind van het jaar krijgen gezinnen veel toegeschoven omdat potjes leeg moeten, de rest van het jaar niet. Het is eigenlijk te gruwelijk voor woorden. Of ze krijgen vrijkaarten om vijf keer per jaar naar de Efteling te gaan. Dat doet een gemiddeld gezin echt niet. Of ze krijgen jassen in de winter, maar niet in de zomer, terwijl je ook dan een jas nodig hebt.”

Gemeenschapsgeld effectiever besteden
Anne-Marie en Natascha zijn ervan overtuigd dat gemeenschapsgeld met logisch nadenken veel beter en effectiever is te besteden. “En instanties kunnen elkaar eenvoudig versterken. Interessant is bijvoorbeeld het Kansfonds, dat arme mensen elke maand 150 euro extra geeft om te kijken wat dat oplevert. Of de gemeente Arnhem die schulden kwijtscheldt. We zien dat armoede mensen gek maakt, ze moeten elke euro verantwoorden en dat benauwt enorm. Het is echt niet zo dat mensen erop uit zijn om misbruik te maken. Zeker 95% wil uit de armoede en aan de slag. Als we van elkaars kennis gebruik maken, elkaar versterken en dat structureren, dan kunnen we veel meer gezinnen helpen. Voorlopig leeft nog een miljoen mensen in armoede in Nederland.”
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs