Kennisdocumenten over armoede

Hier vind je alle informatie over SDG 1: Géén armoede.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland

Waarom zijn de SDG's belangrijk

Armoede is een complex en ingrijpend probleem dat niet alleen wereldwijd, maar ook op lokaal niveau aandacht verdient. In Oosterhout, een stad met een sterke gemeenschapszin en een ondernemende geest, kunnen we gezamenlijk werken aan het verwezenlijken van de eerste Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 1) van de Verenigde Naties: geen armoede. Het uitbannen van armoede in onze stad is niet alleen een morele plicht, maar ook essentieel voor het bevorderen van gelijkheid, inclusiviteit en duurzame ontwikkeling.

Het belang van SDG 1 kan niet genoeg benadrukt worden. Armoede heeft verstrekkende gevolgen voor individuen, gezinnen en de samenleving als geheel. Het belemmert niet alleen de toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, onderdak en gezondheidszorg, maar heeft ook negatieve invloed op onderwijskansen, werkgelegenheid en sociale participatie. Door te streven naar een armoedevrij Oosterhout kunnen we een rechtvaardigere en veerkrachtigere samenleving opbouwen.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we armoede kunnen verminderen en een inclusieve gemeenschap kunnen bevorderen:

  1. Bevorderen van financiële educatie en empowerment: Financiële educatie is van cruciaal belang om mensen te helpen hun financiële situatie te begrijpen en te verbeteren. Door middel van workshops, trainingen en voorlichtingscampagnes kunnen ondernemers, financiële instellingen en de lokale overheid samenwerken om financiële kennis en vaardigheden te vergroten. Het verstrekken van informatie over budgetteren, spaar- en investeringsmogelijkheden en toegang tot microkredieten kan mensen in staat stellen om hun financiële situatie te verbeteren en uit de armoedecyclus te komen.
  2. Stimuleren van sociale ondernemingen en lokale werkgelegenheid: Sociale ondernemingen hebben de potentie om armoede te verminderen door het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en het bieden van sociale ondersteuning. Oosterhout kan een vruchtbare voedingsbodem zijn voor sociale ondernemingen die zich richten op het aanpakken van lokale uitdagingen, zoals werkloosheid, huisvesting en voedselzekerheid. Door het ondersteunen en faciliteren van deze ondernemingen kunnen we niet alleen nieuwe banen creëren, maar ook sociale cohesie en inclusiviteit bevorderen.


Het aanpakken van armoede vereist een integrale en gecoördineerde aanpak waarbij alle sectoren van de samenleving betrokken zijn. Ondernemers, burgers, non-profitorganisaties, lokale overheden en andere belanghebbenden moeten samenwerken om effectieve oplossingen te vinden. Door gezamenlijk initiatieven te ontwikkelen, hulpbronnen te bundelen en kennis te delen, kunnen we de impact vergroten en duurzame verandering bewerkstelligen.

Laten we onze krachten bundelen en ons inzetten voor een armoedevrij Oosterhout. Door financiële educatie te bevorderen en sociale ondernemingen te ondersteunen, kunnen we de basis leggen voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het uitbannen van armoede is een uitdaging, maar met toewijding, samenwerking en innovatieve benaderingen kunnen we een significant verschil maken in het leven van onze medeburgers en de toekomst van Oosterhout.

Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs