Kennisdocumenten over biodiversiteit

Hier vind je alle informatie over SDG 15 leven op het land.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Samen Bouwen aan een Duurzame Relatie met het Land: SDG 15 in Oosterhout

Het behoud en herstel van onze kostbare landecosystemen zijn essentieel voor het creëren van een duurzame toekomst. In Oosterhout, een stad omringd door prachtige natuurlijke gebieden, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van het vijftiende Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 15) van de Verenigde Naties: leven op het land. Het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen op het land is van cruciaal belang voor het behoud van biodiversiteit, het aanpakken van klimaatverandering en het waarborgen van de levenskwaliteit van zowel mens als natuur.

Het belang van SDG 15 kan niet worden onderschat. Leven op het land omvat het behoud van bossen, het herstellen van gedegradeerde landgebieden, het beschermen van bedreigde diersoorten en het bevorderen van duurzaam landgebruik. Het gaat om het vinden van een evenwicht tussen economische ontwikkeling en het behoud van natuurlijke hulpbronnen, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een gezond en veerkrachtig ecosysteem.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan leven op het land:
  1. Bevorderen van duurzaam landgebruik en landbouw: In Oosterhout kunnen we ons richten op het bevorderen van duurzaam landgebruik en het ondersteunen van verantwoorde landbouwpraktijken. Dit omvat het stimuleren van biologische landbouw, het verminderen van het gebruik van chemicaliën en pesticiden, en het bevorderen van agro-ecologische methoden. Door lokale boeren te ondersteunen die werken aan duurzaamheid, kunnen we de biodiversiteit beschermen, bodemerosie verminderen en een gezond voedselsysteem bevorderen.
  2. Herstel en behoud van natuurlijke ecosystemen: Oosterhout is gezegend met prachtige natuurgebieden en bossen. We kunnen ons inzetten voor het herstel en behoud van deze ecosystemen door middel van natuurlijke regeneratie, herbebossing en bescherming van bedreigde diersoorten. Dit kan worden bereikt door het organiseren van boomplantacties, het oprichten van natuurbeschermingsorganisaties en het bevorderen van bewustwording over de waarde van biodiversiteit en de rol van ecosystemen in het behoud van ons leefmilieu.

Het verwezenlijken van SDG 15 vereist een gezamenlijke inspanning van ondernemers, beleidsmakers en burgers in Oosterhout. Door te streven naar een duurzame relatie met het land kunnen we bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het beschermen van biodiversiteit en het creëren van een gezonde en veerkrachtige leefomgeving voor mens en natuur.

Laten we ons samen inzetten voor de verwezenlijking van SDG 15 in Oosterhout. Door te investeren in het behoud van onze natuurlijke ecosystemen en duurzaam landgebruik te bevorderen, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een duurzamere wereld voor de huidige en toekomstige generaties.
Binnenkort meer...
Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs