Kennisdocumenten over duurzame stad

Hier vind je alle informatie over SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen. Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Naar Duurzame Stad en Gemeenschappen: SDG 11 in Oosterhout

Duurzame steden en gemeenschappen zijn de pijlers van een leefbare en veerkrachtige samenleving. In Oosterhout, een stad waar het welzijn van de inwoners centraal staat, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van het elfde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 11) van de Verenigde Naties: duurzame stad en gemeenschappen. Het creëren van inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame leefomgevingen is van cruciaal belang voor het welzijn van onze gemeenschap en voor het bouwen aan een duurzame toekomst.

Het belang van SDG 11 kan niet genoeg worden benadrukt. Duurzame steden en gemeenschappen streven naar evenwicht tussen economische groei, sociale inclusie en milieubescherming. Ze omvatten aspecten zoals toegang tot basisvoorzieningen, duurzaam transport, betaalbare huisvesting, groene ruimtes en bescherming van cultureel erfgoed. Het realiseren van deze doelstellingen draagt bij aan de kwaliteit van leven van de inwoners, bevordert sociale cohesie en vermindert de negatieve impact op het milieu.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan duurzame stad en gemeenschappen:
  1. Bevorderen van duurzame mobiliteit: In Oosterhout kunnen we investeren in duurzame transportalternatieven, zoals fiets- en wandelpaden, efficiënt openbaar vervoer en elektrische voertuigen. Door de infrastructuur voor duurzame mobiliteit te verbeteren, kunnen we de CO2-uitstoot verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en de verkeerscongestie verminderen. Daarnaast kunnen we het gebruik van gedeelde mobiliteitsdiensten en elektrische voertuigen stimuleren om duurzame transportopties voor iedereen toegankelijk te maken.
  2. Bevorderen van groene ruimtes en duurzaam bouwen: Het creëren van groene ruimtes in de stad is van essentieel belang voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving. In Oosterhout kunnen we investeren in parken, tuinen en andere groene voorzieningen waar inwoners kunnen ontspannen, sporten en genieten van de natuur. Daarnaast kunnen we duurzaam bouwen stimuleren, bijvoorbeeld door het bevorderen van energie-efficiënte gebouwen, het gebruik van duurzame materialen en het implementeren van groene daksystemen. Op deze manier kunnen we een duurzame en veerkrachtige leefomgeving creëren voor de huidige en toekomstige generaties.
Het verwezenlijken van SDG 11 vereist een gezamenlijke inspanning van ondernemers, beleidsmakers en burgers in Oosterhout. Door te investeren in duurzame mobiliteit en groene ruimtes, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een leefbare en veerkrachtige stad.

Laten we ons samen inzetten voor de verwezenlijking van SDG 11 in Oosterhout. Door te streven naar duurzame stad en gemeenschappen kunnen we een bloeiende omgeving creëren waarin inwoners kunnen gedijen, zich verbonden voelen en trots zijn op hun stad.

Elektrisch rijden in Oosterhout: interview met Marina van Helvoort, ondernemer en directeur Vereniging Elektrische Rijders (VER).

Oosterhout is een van de steden in Nederland waar elektrisch rijden steeds populairder wordt. In 2022 waren er al meer dan 1.000 elektrische auto's in de stad geregistreerd. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen.
Om mensen te helpen bij de overstap naar elektrisch rijden, heeft Marina van Helvoort, als directeur van de Vereniging Elektrische Rijders,  een aantal activiteiten in Nederland opgezet. Zo is er een EV-helpdesk waar mensen terecht kunnen met vragen over elektrisch rijden. Ook is er een EV-ambassadeursprogramma, waarbij mensen die al elektrisch rijden hun ervaringen kunnen delen met anderen.

In een interview met Oosterhout SDG Lokaal vertelt Marina van Helvoort, ook directeur van de VER, over de activiteiten van de VER en waarom zij Oosterhoutse bewoners en ondernemers kunnen helpen.

Waarom is het belangrijk om elektrisch te rijden? "Er zijn veel redenen om elektrisch te rijden", zegt Marina. "Ten eerste is elektrisch rijden goed voor het milieu. Elektrische auto's stoten geen CO2 uit, waardoor ze een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de klimaatverandering. Ten tweede is elektrisch rijden goed voor je portemonnee. De kosten van elektrisch rijden zijn lager dan de kosten van benzine of diesel. Elektrisch rijden is ook gewoon comfortabel. Elektrische auto's zijn stil en hebben een soepele acceleratie. Daarnaast zijn ze sneller en wendbaarder dan benzine- of dieselauto’s en dat maakt het rijden ook ontzettend leuk."
Wat doen jullie om elektrisch rijden te promoten?
"We hebben een aantal activiteiten in Oosterhout opgezet om mensen te helpen bij de overstap naar elektrisch rijden", vertelt Marina. "Zo hebben we een EV-helpdesk waar mensen terecht kunnen met vragen over elektrisch rijden. We hebben ook een EV-ambassadeursprogramma, waarbij mensen die al elektrisch rijden hun ervaringen kunnen delen met anderen. Daarnaast organiseren we regelmatig evenementen over elektrisch rijden, zoals testdagen en lezingen."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
"We willen een aanjager zijn van de energietransitie in Oosterhout", zegt Marina. "We willen mensen helpen om over te stappen op elektrisch rijden en we willen laten zien dat elektrisch rijden een goed alternatief is voor benzine of diesel. We willen ook samenwerken met andere lokale organisaties om Oosterhout een duurzame stad maken."

Wat is je advies voor mensen die overwegen om elektrisch te rijden?
"Ik zou iedereen die overweegt om elektrisch te rijden aanraden om een proefrit te maken met een elektrische auto", zegt Marina. "Een proefrit is de beste manier om te ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Je ziet dan dat elektrisch rijden comfortabel, leuk en goed voor het milieu is."

"Als je nog twijfels hebt over elektrisch rijden, kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de VER (vereniging elektrische rijders), maar we hebben ook een EV-ambassadeursprogramma, waarbij mensen die al elektrisch rijden hun ervaringen kunnen delen met anderen. Dit is een goede manier zijn om meer te weten te komen over elektrisch rijden en om een proefrit te maken met een elektrische auto."

"We hebben ook een programma genaamd "Sturen bij je buren". Dit programma stelt mensen in staat om contact op te nemen met hun buren die al elektrisch rijden, om hun ervaringen te delen en om vragen te stellen. Zo leer je van de ervaringen uit de praktijk op een leuke manier. Dat is ook heel waardevol, want zo krijg je het échte verhaal over een elektrische auto te horen uit de eerste hand en geen verkooppraatje."

Wil je nog iets kwijt aan de lezers van Oosterhout SDG Lokaal?
"Ik zou iedereen willen oproepen om te kiezen voor elektrisch rijden", zegt Marina. "Elektrisch rijden is een goed alternatief voor benzine of diesel en het is goed voor het milieu. Samen kunnen we Oosterhout duurzamer maken."

Jullie hulpvraag:
"We krijgen steeds meer vragen vanuit scholen. Dan heb ik het over basisscholen, mbo-niveau en hbo-niveau. Je ziet bij ons kinderen die graag een spreekbeurt houden over elektrische auto's. Die vragen bij ons informatie aan, maar het is natuurlijk fantastisch als een elektrische rijder uit de regio ook het verhaal van elektrisch rijden kan vertellen.  Dus we zijn op zoek naar ambassadeurs die wat willen vertellen over elektrisch rijden, om de acceptatie van elektrisch rijden bij jongeren te vergroten.  Wil jij helpen om kinderen en jongeren te leren over elektrisch rijden? Neem dan contact met Marina via de website" https://evkenniscentrum.nl/

Over Marina van Helvoort
Marina van Helvoort is directeur van de VER, Oprichter van EV-Division, De EV App, De Nationale EV Helpdesk en het EV Kenniscentrum. Marina is al meer dan 12 jaar actief in de wereld van elektrisch rijden. Zij is een van de eersten in Nederland die elektrisch ging rijden en heeft veel ervaring met het leven met een elektrische auto. Marina is een enthousiaste pleitbezorger voor elektrisch rijden en zet zich in om duurzaam en schoon vervoer voor iedereen toegankelijk te maken.

Over de VER
De VER (Vereniging Elektrische Rijders) is een onafhankelijke vereniging voor elektrische rijders in Nederland. De VER heeft meer dan 10.000 leden en is de grootste vereniging voor elektrische rijders in Europa. De VER heeft als doel om elektrische rijders te informeren, te ondersteunen en te vertegenwoordigen. De VER organiseert regelmatig evenementen en activiteiten voor elektrische rijders, zoals testdagen, lezingen en workshops. De VER geeft ook informatie en advies over elektrisch rijden op de website en in de nieuwsbrief.

Duurzame Decorbouw bij Con Brio: Een Stap naar een Groenere Toekomst in het Theater


In gesprek met Stijn (lid van de vereniging) en Gerard (secretaris) van het musicalgezelschap Con Brio

Het belang van duurzaamheid wordt steeds duidelijker in alle aspecten van ons leven, ook in de wereld van theater en musicals. Con Brio, een lokaal musicalgezelschap, heeft deze oproep tot duurzaamheid ter harte genomen en heeft zich toegelegd op duurzame decorbouw. In een exclusief interview met Stijn en Gerard, krijgen we inzicht in hun motivaties, uitdagingen en successen als het gaat over duurzame decorbouw.
Een Slimme Overgang naar Duurzame Decorbouw

Stijn begint het gesprek met de kern van hun overgang naar duurzame decorbouw: kostenbesparing en verantwoordelijkheid. "Alles nieuw kopen wordt dan gigantisch duur," legt Stijn uit. In plaats daarvan kiest Con Brio ervoor om elk stuk, van de grootste constructies tot de kleinste moertjes, zorgvuldig te demonteren en hergebruiken. Dit kost extra tijd, maar de besparingen op de lange termijn zijn aanzienlijk. Stijn deelt: "Gelukkig hebben we een aantal fijne sponsoren die veel bijdragen, maar daardoor willen we er zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan." Het hergebruik van materialen is de hoeksteen van hun duurzame aanpak.

Van Hout tot IJzer: Slimme Keuzes in Materialen

Hout staat centraal in de duurzame benadering van Con Brio. "Hout is natuurlijk super herbruikbaar," merkt Stijn op. Alle decorstukken zijn ontworpen om op wieltjes te staan, wat hergebruik vergemakkelijkt. Het gebruik van hout heeft ook praktische voordelen, zoals gewichtsbesparing voor de trust in het theater. Voor Con Brio is het decor meer dan slechts een achtergrond; het speelt een actieve rol in hun voorstellingen.

Een Organische Groei naar Duurzaamheid

Con Brio is niet van de ene op de andere dag overgestapt op duurzame decorbouw. Ze zijn 15 jaar geleden klein begonnen met plat werk en plaatmateriaal. Gerard vertelt over de geleidelijke groei en evolutie: "Door elk jaar wat te groeien, konden we doorbouwen. Het is heel organisch gelopen." Deze aanpak heeft hen geholpen om hun duurzame visie stap voor stap te integreren in hun werk.

Innovatie en Samenwerking voor de Toekomst

Gevraagd naar specifieke duurzame technieken of innovaties, geven Stijn en Gerard aan dat hun aanpak voornamelijk draait om slim hergebruik en zorgvuldig ontwerp. Voor de toekomst dromen ze van een nog duurzamer gebruik van materialen, misschien zelfs in samenwerking met andere lokale organisaties, zoals de carnavalsvereniging die hun loods in de winter deelt.

Creativiteit en Duurzaamheid Hand in Hand

Hoe heeft duurzame decorbouw het creatieve proces beïnvloed? Stijn legt uit dat ze eerst vanuit de beschikbare materialen denken en vervolgens het ontwerp daarop aanpassen. Het ontwerp blijft echter leidend. "Het werkt natuurlijk beide kanten op," merkt hij op. Deze symbiose van creativiteit en duurzaamheid zorgt voor unieke en verantwoorde ontwerpen.

Communiceren van Duurzaamheid naar het Publiek

Con Brio heeft nog niet veel gecommuniceerd over hun duurzame decorbouw naar het publiek. De focus ligt op het bieden van een verrassingselement aan het publiek, met één dag per jaar als uitzondering: de dag van de bouw. Op die dag schetsen ze een beeld van hun duurzame werkwijze.

Kennisdeling en Toekomstplannen

Con Brio deelt graag hun kennis met andere verenigingen en leden. Ze zijn betrokken bij andere lokale groepen en delen niet alleen informatie, maar lenen ook materialen van elkaar. Hun toekomstplannen zijn flexibel en gericht op voortdurende groei en verbetering.

Een Duurzame Toekomst voor het Theater

Con Brio ziet duurzame decorbouw als een natuurlijke ontwikkeling in de theaterwereld, vooral in de amateursector. Ze erkennen echter dat in de professionele wereld financiële middelen gemakkelijker beschikbaar zijn. Stijn benadrukt dat ze altijd blijven streven naar betaalbare voorstellingen zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Curtains: Een nieuwe voorstelling waar jij bij kan zijn

Ter afsluiting onthult Stijn een exclusieve sneak peak van hun nieuwste voorstelling, genaamd "Curtains". Hij belooft dat Theater de Bussel onherkenbaar zal zijn na de transformatie. De voorstelling, met een intrigerende plot over een musicalgezelschap, belooft niet alleen een boeiend verhaal maar ook een duurzaam decor dat het publiek zal verbazen.
Met hun voortdurende inzet voor duurzame decorbouw, blijft Con Brio een lichtend voorbeeld van hoe kunst en verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan.

Kom kijken naar de nieuwste voorstelling op zondag 15 oktober in Theater de Bussel!
https://tickets.theaterdebussel.nl/nl/buyingflow/tickets/27375/76252

Een Groene Droom in Oosterhout: Het Verhaal van Ecodorp

Henk en Lijni Hindriks aan een visionaire droom die in 2018 begon te ontkiemen - de oprichting van een ecodorp. Dit gemeenschapsinitiatief draait om duurzaamheid, solidariteit en een diepgewortelde
verbinding met de natuur. De kernwaarden van het ecodorp zijn sociaal omzien naar elkaar en zorg voor de planeet. Deze waarden leiden hun missie om een woon-, werk- en leefgemeenschap te creëren waar ieder individu zijn eigen unieke pad kan volgen, terwijl ze gezamenlijk werken aan een betere toekomst voor de aarde, voor hun kinderen en toekomstige generaties.

Inspiratie uit een Verleden van SamenlevenHet zaadje voor het ecodorp werd geplant in de jaren '70, toen Henk en Lijni begonnen met vegetarisch eten, en al snel begonnen ze na te denken over manieren om efficiënter met middelen om te gaan, wat leidde tot de ontwikkeling van een mentaliteit van samenwerking en gemeenschapsgevoel. Gedurende vijf jaar woonden ze in een groot huis met verschillende gezinnen, waar ze de waarde van gemeenschapsleven leerden. Nu ze met pensioen zijn, willen ze deze levensstijl voortzetten en delen met anderen.
Het idee van een ecodorp begon vaste vorm te krijgen toen zij een artikel schreven voor de lokale krant, waarop 18 geïnteresseerden reageerden. Dit was het begin van hun reis naar het realiseren van hun groene droom. Ze hebben een vereniging opgericht en werken samen met de leden aan het ontwikkelen van hun
toekomstvisie.

De Missie van het Ecodorp
Het uiteindelijke doel van het ecodorp is een plek te creëren waar mensen harmonieus samenleven met respect voor mens en aarde. Het middel om deze missie te bereiken, is de gemeenschap zelf. Henk en Lijni zijn ervan overtuigd dat je dit doel niet in je eentje kunt bereiken. Daarom is het van essentieel belang
dat ze een gemeenschappelijke ruimte creëren voor werk, vergaderingen en recreatie. Het ecodorp is echter geen utopische samenleving van wereldverbeteraars; het draait om kleine, maar significante stappen. Ze streven naar een grootte van 20-25 huishoudens om de juiste balans te vinden tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat mensen niet verplicht zijn om deel te nemen aan alle gemeenschappelijke activiteiten, Natuurlijk moet er wel voldoende massa zijn om de taken te doen. maar dat ze wel voldoende massa hebben om de taken te verdelen.

Een Uniek Concept
Wat dit ecodorp onderscheidt van andere woonprojecten of gemeenschappen, is de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot en het minimaliseren van het gebruik van stenen en beton. In plaats daarvan maken ze gebruik van biobased materialen, zoals hout, hennepblokken en andere duurzame
bouwmaterialen. Ze werken samen met de natuur door permacultuur te omarmen, waarbij eetbare planten een centrale rol spelen in de tuinen van de bewoners.

Een cruciaal verschil is dat het ecodorp geen commune is. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte. Het sociale aspect is echter van het groot belang, met nadruk
op gemeenschapsvorming en samenwerking.

Leven in het Ecodorp
Het dagelijks leven in het ecodorp verschilt niet veel van dat in de bredere samenleving. Bewoners hebben hun eigen levens en verantwoordelijkheden, daarnaast delen ze ook de zorg voor de gemeenschap. Dit kan variëren van klusjes in huis, in de tuin tot administratieve taken. De focus ligt op samenwerking en bijdragen naar vermogen.

Duurzaamheid in de Kern
Duurzaamheid is de ruggengraat van het ecodorp. Ze bouwen zonder stenen, zorgen voor duurzaam watergebruik, wekken een groot deel van hun energie zelf op en omarmen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het doel is niet alleen een zelfvoorzienend ecodorp te zijn, maar ook een voorbeeld voor de bredere gemeenschap van Oosterhout.

Een Open Gemeenschap
Het ecodorp streeft naar een open en inclusieve samenwerking met de bredere gemeenschap van Oosterhout. Ze willen deuren openen, letterlijk en figuurlijk, en zo een win-winsituatie creëren. Voorbeelden van samenwerkingen met de buurt wijzen erop dat er een sterke sociale behoefte is aan dergelijke gemeenschappen.

Het Pad naar de Toekomst
Hoewel het ecodorp nog in de beginfase verkeert, zijn de verwachtingen hooggespannen. In 2025 hopen Henk en Lijni een geschikte locatie te vinden en in het voorjaar van dat jaar de eerste schop in de grond te zetten. Ze verwachten dat de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in 2026. De uitdagingen zijn er, zoals
het vinden van de juiste locatie en het bekend maken van hun initiatief in de omgeving. Ze worden ondersteund door enthousiaste partners en gelijkgestemden. Het ecodorp belichaamt de visie van een duurzame en gemeenschapsgerichte toekomst. Hun droom van een groenere planeet begint in Oosterhout, maar hun hoop reikt veel verder, naar een wereld waarin mensen samenwerken om de aarde te verbeteren voor de generaties die nog komen.

Mocht je hart na het lezen van het bovenstaande sneller gaan kloppen en wil je meer weten, neem dan contact op met Lijni en Henk. Dat kan via de mail: hindriksdewit@ziggo.nl of bel naar 06 52156737. Want er is nog ruimte voor uitbreiding.
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs