Kennisdocumenten over eerlijk werk

Hier vind je alle informatie over SDG 7: Duurzame en betaalbare energie. Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland

Streven naar Eerlijk Werk en Economische Groei in Oosterhout: SDG 8

Eerlijk werk en economische groei vormen de ruggengraat van een bloeiende samenleving. In Oosterhout, een stad waar ondernemerschap en gemeenschapszin hoog in het vaandel staan, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van het achtste Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 8) van de Verenigde Naties: eerlijk werk en economische groei. Het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, inclusieve economische groei en productieve tewerkstelling is niet alleen van belang voor individuen, maar ook voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid en het bevorderen van sociale welvaart.

Het belang van SDG 8 kan niet genoeg worden benadrukt. Eerlijk werk omvat aspecten zoals veilige werkomstandigheden, een eerlijk loon, sociale bescherming en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het bevorderen van eerlijk werk draagt bij aan het verminderen van ongelijkheid, het versterken van sociale cohesie en het creëren van een inclusieve samenleving. Bovendien stimuleert economische groei de welvaart van een gemeenschap, bevordert het innovatie en schept het kansen voor ondernemerschap en werkgelegenheid.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan eerlijk werk en economische groei:
Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs
  1. Bevorderen van sociaal verantwoord ondernemen: Ondernemers in Oosterhout kunnen zich inzetten voor sociaal verantwoord ondernemen, waarbij ze rekening houden met de impact van hun activiteiten op werknemers, gemeenschappen en het milieu. Dit kan worden bereikt door het nastreven van transparantie in de toeleveringsketen, het bieden van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en het betalen van een eerlijk loon aan werknemers. Daarnaast kunnen bedrijven investeren in opleidingsprogramma's en kansen voor persoonlijke ontwikkeling van werknemers, om zo duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid te bevorderen.
  2. Stimuleren van lokale economie en samenwerking: Het ondersteunen van lokale ondernemers en het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven is essentieel voor economische groei in Oosterhout. Dit kan worden bereikt door het opzetten van lokale inkoopprogramma's, waarbij bedrijven de voorkeur geven aan lokale leveranciers en producenten. Daarnaast kunnen ondernemersverenigingen en de lokale overheid samenwerken om incubatieprogramma's en ondersteunende diensten voor startende ondernemingen aan te bieden. Op deze manier kunnen we de lokale economie versterken, banen creëren en de economische groei in Oosterhout bevorderen.

Het streven naar eerlijk werk en economische groei vereist een gezamenlijke inspanning van ondernemers en burgers in Oosterhout. Door te streven naar fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, inclusieve economische groei en samenwerking tussen bedrijven, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een rechtvaardige en welvarende samenleving

Laten we ons samen inzetten voor eerlijk werk en economische groei in Oosterhout. Door het bevorderen van sociaal verantwoord ondernemen en het stimuleren van lokale economie en samenwerking, kunnen we bouwen aan een bloeiende toekomst voor Oosterhout, waarin iedereen gelijke kansen krijgt en niemand wordt achtergelaten.
Binnenkort meer...
Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs