Kennisdocumenten over eerlijk werk

Hier vind je alle informatie over SDG 7: Duurzame en betaalbare energie. Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland

Streven naar Eerlijk Werk en Economische Groei in Oosterhout: SDG 8

Eerlijk werk en economische groei vormen de ruggengraat van een bloeiende samenleving. In Oosterhout, een stad waar ondernemerschap en gemeenschapszin hoog in het vaandel staan, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van het achtste Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 8) van de Verenigde Naties: eerlijk werk en economische groei. Het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, inclusieve economische groei en productieve tewerkstelling is niet alleen van belang voor individuen, maar ook voor het stimuleren van lokale bedrijvigheid en het bevorderen van sociale welvaart.

Het belang van SDG 8 kan niet genoeg worden benadrukt. Eerlijk werk omvat aspecten zoals veilige werkomstandigheden, een eerlijk loon, sociale bescherming en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het bevorderen van eerlijk werk draagt bij aan het verminderen van ongelijkheid, het versterken van sociale cohesie en het creëren van een inclusieve samenleving. Bovendien stimuleert economische groei de welvaart van een gemeenschap, bevordert het innovatie en schept het kansen voor ondernemerschap en werkgelegenheid.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan eerlijk werk en economische groei:
Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs
  1. Bevorderen van sociaal verantwoord ondernemen: Ondernemers in Oosterhout kunnen zich inzetten voor sociaal verantwoord ondernemen, waarbij ze rekening houden met de impact van hun activiteiten op werknemers, gemeenschappen en het milieu. Dit kan worden bereikt door het nastreven van transparantie in de toeleveringsketen, het bieden van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en het betalen van een eerlijk loon aan werknemers. Daarnaast kunnen bedrijven investeren in opleidingsprogramma's en kansen voor persoonlijke ontwikkeling van werknemers, om zo duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid te bevorderen.
  2. Stimuleren van lokale economie en samenwerking: Het ondersteunen van lokale ondernemers en het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven is essentieel voor economische groei in Oosterhout. Dit kan worden bereikt door het opzetten van lokale inkoopprogramma's, waarbij bedrijven de voorkeur geven aan lokale leveranciers en producenten. Daarnaast kunnen ondernemersverenigingen en de lokale overheid samenwerken om incubatieprogramma's en ondersteunende diensten voor startende ondernemingen aan te bieden. Op deze manier kunnen we de lokale economie versterken, banen creëren en de economische groei in Oosterhout bevorderen.

Het streven naar eerlijk werk en economische groei vereist een gezamenlijke inspanning van ondernemers en burgers in Oosterhout. Door te streven naar fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, inclusieve economische groei en samenwerking tussen bedrijven, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een rechtvaardige en welvarende samenleving

Laten we ons samen inzetten voor eerlijk werk en economische groei in Oosterhout. Door het bevorderen van sociaal verantwoord ondernemen en het stimuleren van lokale economie en samenwerking, kunnen we bouwen aan een bloeiende toekomst voor Oosterhout, waarin iedereen gelijke kansen krijgt en niemand wordt achtergelaten.

Gedragsverandering en teamsamenwerking voor een duurzame toekomst

In een wereld waar de dynamiek van teams voortdurend lijkt te veranderen, biedt Eugene Klerkx, een specialist in gedragsverandering en het optimaliseren van teamsamenwerking, een frisse blik op hoe individuen en organisaties hun
potentieel volledig kunnen benutten. Door middel van een interview verkennen we Klerkx's visie en methoden voor het stimuleren van positieve verandering binnen teams en organisaties.

Eugene opent het gesprek met een inzicht in zijn drijfveren: "Ik train teams en groepen bij bedrijven, organisaties en gemeenten rondom thema's zoals communicatie, feedback en samenwerking en stimuleer het optimaal benutten
van talenten." Zijn doel? Het verbeteren van de sfeer en het functioneren van teams door de individuele kwaliteiten te (h)erkennen en benutten en de valkuilen van individuen te beperken.
Wij zijn benieuwd, hoe pak je zo’n project aan?
"Met een pragmatische aanpak. Als ik bij een organisatie binnenkom, hoor en zie ik wat er niet goed gaat, en dan ga ik werkvormen bedenken om daarmee om te gaan." Eugene benadrukt het belang van het tijdelijk deel uitmaken van een organisatie om problemen op te lossen en de fakkel vervolgens weer aan het team over te dragen. ‘’Het is belangrijk dat mensen elkaars kwaliteiten benutten en valkuilen kennen en opvangen. Door in de organisatie te zijn zie en hoor ik wat voor zaken er spelen, waar mensen energie aan verliezen of gemotiveerd door raken.’’

Talent Motivatie Analyse (TMA)
Voor Eugene is de TMA een sleutelcomponent in zijn werk. Dit maakt duidelijk waar medewerkers het best ingezet kunnen worden. "Zo zie je wie het meeste talent heeft voor een bepaalde rol. Die zet je ze op de juiste plek en positie," legt Klerkx uit, wat leidt tot meer energie en efficiëntie binnen het team. ‘’Dit kan met individuen en met teams. En als er bijvoorbeeld een vacature is kun je ook de sollicitanten een TMA laten doen, zodat je weet wie je het beste kunt kiezen voor die positie. ‘’

De complexiteit van individuele coaching
Klerkx vind het ontzettend belangrijk dat er een persoonlijke klik is in zijn coaching: "Ik probeer iemand op de rit te krijgen door hem in zijn kracht te zetten. Dan is vertrouwen en het hebben van een klik ontzettend belangrijk." Daarbij kijkt hij naar persoonlijke profielen, denkpatronen, allergieën, energiegevers en vreters, die zijn essentieel voor de balans van een persoon.

Duurzaamheid in teamcoaching?
Eugene ziet kansen maar erkent de uitdagingen: "Gedrag veranderen is niet makkelijk," stelt hij, ‘’Maar volgens mij is het stimuleren van positief gedrag essentieel (is) voor zowel persoonlijke als organisatorische groei. Die stimulans kunnen we ook gebruiken om mensen aan te zetten tot het maken van duurzamere keuzes of het bijdragen aan een duurzame strategie van een organisatie.’’

En hoe verander je gedrag dan binnen organisaties?
"Cultuur is gedrag," zegt Klerkx, en legt uit dat hij gedrag niet direct kan veranderen, maar mensen wel de tools en inzichten kan bieden om zelf hun gedrag te wijzigen. Dit beschouwt hij als een duurzamere aanpak. (De parabel van de visser; ik kan iemand vis verkopen of hem zelf leren vissen, het laatste lijkt me op de lange termijn duurzamer!)
Eugene benadrukt de noodzaak van het erkennen van individuele competenties en de unieke uitdagingen binnen elke situatie. Hij gebruikt diverse modellen en theorieën, zoals de kernkwadranten van Offman en het RET-model (Rationeel Emotieve Theorie), om individuen en teams te helpen bij het realiseren van verandering.

Eugene zijn toekomstvisie
Reflecterend op de bredere maatschappelijke uitdagingen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG's), benadrukt eugene het belang van concrete acties en realistische stapjes richting verandering. Hij pleit voor een aanpak die zowel de individuele als collectieve verantwoordelijkheid voor duurzaamheid erkent.

‘’Vanuit de overtuiging dat als we om ‘’moeten’’, als het zo belangrijk is dat we het anders moeten doen, dan moeten we dat gewenste gedrag aanmoedigen, stimuleren en bekrachtigen. Want gedrag veranderen is niet makkelijk. En als je gedrag ziet wat minder fijn is dan wil je dat het uitdooft. Dus welk gedrag willen we zien in Oosterhout ? En wat doen we daar dan aan om dat gedrag te stimuleren?’’

Wil jij meer inzicht in de complexiteit van gedragsverandering en teamdynamiek? En ben je benieuwd naar de methoden voor een betere samenwerking en een positieve organisatiecultuur? Ga eens het gesprek aan met Eugene over persoonlijke groei en het benutten van talenten.
Binnenkort meer...
Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs