Kennisdocumenten over gezondheidszorg

Hier vind je alle informatie over SDG 3: gezondheidszorg. Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Het Versterken van Gezondheid en Welzijn in Oosterhout: SDG 3

Een goede gezondheid en welzijn vormen de basis voor een bloeiende gemeenschap. In Oosterhout, een stad die bekendstaat om haar actieve levensstijl en zorgzame gemeenschap, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van de derde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 3) van de Verenigde Naties: goede gezondheid en welzijn. Het bevorderen van gezondheid en welzijn is niet alleen cruciaal voor individuen, maar ook voor het creëren van veerkrachtige en bloeiende lokale gemeenschappen.

Het belang van SDG 3 kan niet genoeg worden benadrukt. Een goede gezondheid is essentieel voor het bereiken van ons volledige potentieel en het genieten van een kwaliteitsvol leven. Het omvat niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het bevorderen van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Door te streven naar goede gezondheid en welzijn in Oosterhout kunnen we een omgeving creëren waarin mensen gedijen en waarin iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan goede gezondheid en welzijn:
  1. Bevorderen van een gezonde levensstijl: Oosterhout heeft een overvloed aan recreatieve mogelijkheden en groene ruimtes. We kunnen het belang van een gezonde levensstijl bevorderen door het organiseren van sportevenementen, wandel- en fietsroutes, en het bieden van faciliteiten voor lichaamsbeweging. Door gezonde voeding te stimuleren en bewustzijn te creëren over het belang van een evenwichtige voeding, kunnen we mensen helpen gezonde keuzes te maken en obesitas en andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Bovendien kunnen we samenwerken met scholen en bedrijven om een gezonde werkomgeving en onderwijsprogramma's te bevorderen.
  2. Versterken van mentale gezondheidsondersteuning: Mentale gezondheid is een belangrijk aspect van algemeen welzijn dat vaak over het hoofd wordt gezien. In Oosterhout kunnen we de toegang tot mentale gezondheidszorg en ondersteuning vergroten door het aanbieden van laagdrempelige hulpbronnen en voorlichting. Het organiseren van workshops en trainingen over stressmanagement, veerkracht en het verminderen van stigma rondom mentale gezondheid kan een verschil maken in het leven van individuen. Daarnaast kunnen we een netwerk van ondersteuningsgroepen en -organisaties opzetten om mensen met mentale gezondheidsproblemen te ondersteunen en te verbinden.

Het versterken van gezondheid en welzijn is een collectieve inspanning die betrokkenheid en samenwerking van zowel ondernemers als burgers vereist. Door middel van gezonde levensstijlinitiatieven en het versterken van mentale gezondheidsondersteuning kunnen we bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Laten we ons samen inzetten voor goede gezondheid en welzijn in Oosterhout. Door gezonde keuzes te bevorderen en mentale gezondheidsondersteuning te versterken, kunnen we een omgeving creëren waarin iedereen gedijt en florerende gemeenschappen opbouwen
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs

Goede gezondheid en welzijn voor iedereen? Wat een uitdaging!

Goede gezondheid en welzijn, ook wel bekend als SDG3, is een breed thema met vele speerpunten. Vaak verbonden aan andere SDG’s en eveneens vaak gelinkt aan doelstellingen die in eerste instantie alleen vanuit de overheid kunnen worden aangepakt. Terecht? Nee zeker niet, goede zorg en een gezond leven is onderdeel van onze samenleving en iedereen is er bewust of onbewust mee bezig. Maar hoe kan Oosterhout en haar inwoners nu ook werken aan praktische initiatieven en uitvoering?
Vaak wordt er door de media en nieuwsplatforms gesproken over de zorg; over de wachtlijsten, het tekort aan medewerkers en de steeds hogere kosten die niet meer geheel worden gedekt door de verzekeraar. Alles in de zorg heeft met elkaar te maken en begint ten allen tijde bij jezelf. De zorgaanbieders zijn er voor jou, al lijkt de drempel om te stappen naar de juiste zorgverlener steeds hoger te worden. Het is een trend die ook in Oosterhout steeds beter te zien is.

Zo stappen mensen minder snel naar de tandarts of laten zich maar deels behandelen bij de fysiotherapeut vanwege de gestegen kosten. ‘Wat niet gedekt wordt, laat ik maar even gaan’. Vaak is het resultaat dat wanneer de nood echt hoog is pas naar de zorgverleners wordt gestapt, met alle gevolgen (en kosten) van dien.

Het is dan ook tijd om als SDG ambassadeur vooral de wijken in te stappen en te praten met de zorgprofessionals. Allereerst om tijdlijnen te trekken en te zien wanneer bepaalde inwoners niet kiezen voor een afspraak bij de huisarts of zorgverlener, maar het even laten lopen én om een overzicht te krijgen van gevolgen van deze beslissing. Uiteindelijk kan er zo gewerkt worden aan uitvoerbare oplossingen. Wellicht in eerste instantie met een relatief lage impact, maar wel punten die direct kunnen worden meegenomen door het zorgaanbod.
Als ambassadeur vind ik het van hoog belang om te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook krijgt en de zorgprofessionals een goede mogelijkheid hebben om met een innovatieve en start-up gedachtegang (creatief werken aan oplossingen met relatief weinig benodigdheden) te werken aan haalbare nieuwe ideeën.

In november vindt de eerste bijeenkomst plaats om openlijk en objectief te werken aan een overzicht. Alle zorgprofessionals zijn hierbij welkom. Ook ideeën over hoe we SDG3 kunnen behalen? Stuur een bericht en ik neem contact met je op!

SDG 3 Ambassadeur: Goede gezondheid en welzijn - Roland Rutten