Kennisdocumenten over industrie en innovatie

Hier vind je alle informatie over SDG 8: Industrie, infrastructuur en innovatie.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Stimulering van Industrie, Infrastructuur en Innovatie in Oosterhout: SDG 9

Industrie, infrastructuur en innovatie vormen de drijvende kracht achter economische groei en ontwikkeling. In Oosterhout, een stad met een bloeiende ondernemersgemeenschap en een sterke focus op vooruitgang, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van het negende Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 9) van de Verenigde Naties: industrie, infrastructuur en innovatie. Het stimuleren van duurzame industriële groei, het ontwikkelen van hoogwaardige infrastructuur en het bevorderen van innovatie is niet alleen van belang voor het versterken van de lokale economie, maar ook voor het creëren van banen en het stimuleren van sociale vooruitgang.

Het belang van SDG 9 kan niet worden overschat. Duurzame industrie en infrastructuur dragen bij aan het bevorderen van economische groei, het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Door te investeren in moderne infrastructuur, zoals wegen, bruggen en communicatienetwerken, kunnen we de connectiviteit verbeteren en de toegang tot basisvoorzieningen vergroten. Bovendien stimuleert innovatie de ontwikkeling van nieuwe technologieën, processen en producten, wat de concurrentiekracht van bedrijven vergroot en nieuwe kansen creëert.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan industrie, infrastructuur en innovatie:
  1. Ondersteunen van lokale ondernemers en startups: Oosterhout kan een gunstig klimaat creëren voor ondernemers en startups door middel van incubatieprogramma's en financieringsmogelijkheden. Door het verstrekken van subsidies, mentorschap en technische ondersteuning kunnen we de ontwikkeling van innovatieve bedrijven stimuleren. Daarnaast kunnen we lokale ondernemersverenigingen en netwerken oprichten om samenwerking en kennisdeling te bevorderen. Door te investeren in lokale ondernemers en startups kunnen we de economische veerkracht van Oosterhout vergroten en nieuwe banen creëren.
  2. Verbeteren van infrastructuur voor duurzame mobiliteit: Het bevorderen van duurzame mobiliteit is een belangrijk aspect van SDG 9. In Oosterhout kunnen we investeren in fiets- en wandelpaden, openbaar vervoer en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Door het stimuleren van duurzame vervoersalternatieven kunnen we de CO2-uitstoot verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en de verkeerscongestie verminderen. Bovendien kunnen we investeren in de ontwikkeling van slimme mobiliteitsoplossingen, zoals gedeelde mobiliteitsdiensten en digitale platforms voor transportplanning. Op deze manier kunnen we een efficiëntere en duurzamere infrastructuur creëren die voldoet aan de behoeften van de gemeenschap.
Het stimuleren van industrie, infrastructuur en innovatie vereist een gecoördineerde inspanning van ondernemers, beleidsmakers en burgers in Oosterhout. Door te investeren in lokale ondernemers en startups, en door te streven naar duurzame mobiliteit en infrastructuur, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een welvarende en duurzame toekomst.

Laten we ons samen inzetten voor de verwezenlijking van SDG 9 in Oosterhout. Door te streven naar duurzame industriële groei, het ontwikkelen van hoogwaardige infrastructuur en het bevorderen van innovatie, bouwen we aan een bloeiende economie en een veerkrachtige samenleving waarin iedereen kan profiteren van vooruitgang en kansen.

‘De SDG’s zijn werelddoelen, maar lokaal kun je het verschil maken’

Met Antea Group is Oosterhout SDG Lokaal een bevlogen partner rijker. Maar, wat zijn de duurzame ambities van dit internationale ingenieurs- en adviesbureau? Hoe geven zij vorm aan de SDG’s en wat kunnen zij hierin voor Oosterhout betekenen? We vroegen het aan duurzaamheidsmanager Marijke Frielink.
We kennen jullie natuurlijk van dat mooie kantoor langs de A27. Maar wat doen jullie daar zoal?
Marijke: “Onze adviseurs en ingenieurs maken Nederland elke dag een stukje mooier, veiliger en duurzamer. Dit doen wij door allerlei oplossingen te bieden op het gebied van milieu en gezondheid, infrastructuur en energie, stedenbouw en water. Dit gaat van de energietransitie tot aan de zorg voor een schone bodem, van het ontwerpen van bruggen en dijken tot de inrichting van woonwijken en natuurgebieden.”

Welke rol spelen de SDG’s daarin?
“Onze ingenieurs en adviseurs staan vaak aan de basis van hoe Nederland er in de toekomst uitziet. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Bij alles wat wij doen, willen wij zorgen voor een positieve impact op de generaties na ons. Daarom hebben wij zeven SDG’s omarmd. Die SDG’s vertalen wij naar onze
projecten, diensten én onze bedrijfsvoering.”

Hoe doen jullie dat?
“Dit doen wij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door nieuwe duurzame technologieën en dienstverlening te ontwikkelen. Zo hebben wij dit jaar de Vernufteling Award – een belangrijke innovatieprijs– gewonnen voor een vernieuwende aanpak om viaducten circulair te bouwen. Wij experimenteren
ook met kunstmatige intelligentie om tot ontwerpen te komen waarvoor je minder grondstoffen nodig hebt. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook een bos aangekocht in Noord-Brabant: om te onderzoeken hoe wij biodiversiteit en klimaatbestendigheid kunnen versterken.”
En hoe geven jullie in eigen huis vorm aan de SDG’s?
“In onze bedrijfsvoering vormen de SDG’s de kapstok voor veel wat wij doen. Dit gaat van duurzame koffie, elektrificatie van het wagenpark, deels biologische voeding in onze bedrijfsrestaurants tot het hergebruik van afval. En we willen daar elke keer weer een stapje in zetten. Dit is meteen ook de uitdaging van duurzame ontwikkeling: er is geen eindpunt. Het kan altijd nóg beter. Je moet er continu mee bezig zijn: met collega’s, klanten en leveranciers. We hebben daarom SDG-teams met in totaal veertig collega’s. Zij jagen bij ons de SDG’s aan.”

Jullie werken landelijk en internationaal, waarom zijn jullie partner geworden van Oosterhout SDG Lokaal?
“De SDG’s zijn werelddoelen, maar lokaal kun je het verschil maken. Wij hebben al ruim vijftig jaar een band met Oosterhout. Hoe mooi is het om ook hier die beweging in gang te zetten? Juist in de eigen omgeving kun je andere bedrijven en organisaties inspireren. En wij kunnen weer leren van anderen. Zo hebben wij dit jaar al enkele workshops met partners van Oosterhout SDG Lokaal gehouden. Super waardevol!”

Als grote organisatie kunnen jullie veel impact maken. Maar hoe doe je dit op kleinere schaal?
“Begin met een onderwerp waar je écht een verschil kunt maken. Maak bijvoorbeeld de keuze voor duurzame koffie. Dit lijkt een klein stapje. Maar het is er wel één waarvan je veel kunt leren. Hoe doe je dit, wie heb je nodig, hoe krijg je collega’s mee? En vergeet niet: elk kopje koffie draagt bij aan impact. En vanuit die duurzame stap kun je vervolgens nadenken over andere thema’s.”

Nog andere tips?
“Maak de SDG’s leuk en tastbaar voor collega’s. Wij organiseren rondom de SDG’s ludieke acties die bijdragen aan bewustwording. Dat werkt heel goed. Bij Antea Group werken veel fietsliefhebbers: samen hebben ze de 375 kilometerlange Climate Classic gereden. Al die fietsfanaten zijn nu duurzaamheidsambassadeurs voor het leven. En wij hebben dit jaar een reizend ‘blotevoetenpad’ ontwikkeld: hiermee gaan wij Nederland door. Het pad helpt om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. En hoe je de effecten ervan bijvoorbeeld via meer groen in de omgeving kunt verzachten.”

Tot slot, wat willen jullie in Oosterhout bereiken?
“In Oosterhout willen wij nog meer verbinding creëren met de gemeenschap: overheid, scholen, bedrijven en inwoners. Door samen aan de slag te gaan, kom je verder. Zo bouw je aan een gezondere, duurzamere en eerlijkere wereld. Daarnaast zorgt een initiatief zoals Oosterhout SDG Lokaal voor nieuwe ontmoetingen, nieuwe interacties en nieuwe energie. Dat leidt weer tot nieuwe ideeën en initiatieven. Daar dragen we graag aan bij.”

Duurzaam Inkopen:

De Visie van Arjan Pelders 30 januari 2024, Oosterhout

Hoe kunnen organisaties aan de slag met duurzaamheid?
Wat betekent circulariteit voor bedrijfsprocessen en waar kunnen organisaties de meeste impact mee maken?
Daarover zijn we in gesprek gegaan met Arjan Pelders, een Brabander in hart en nieren met een indrukwekkende achtergrond in de industrie. Als bedrijfskundige heeft hij zijn sporen verdiend bij gerenommeerde bedrijven zoals DAF, Caterpillar en MAN. Recentelijk zet hij zich met zijn bedrijf Appealing Perspectives in op het gebied van strategie voor het midden- en kleinbedrijf. Maar Arjan is meer dan alleen een ervaren zakenman; hij is ook een trotse vader van drie kinderen en staat bekend om zijn vermogen om helder en overtuigend te spreken.

Arjan Pelders deelt zijn visie op duurzaamheid met ons. Voor hem is duurzaamheid geen afzonderlijke strategie die bovenop bestaande bedrijfsplannen wordt geplaatst. Integendeel, hij gelooft dat duurzaamheid een integraal onderdeel moet zijn van de bedrijfsstrategie, doordringend in elk aspect van de onderneming, van inkoop tot personeelsbeleid. "Je strategie moet duurzaam zijn, en niet alleen maar een duurzaamheidsstrategie hebben," zegt Arjan. Hij ziet duurzaamheid als een vorm van robuustheid en continuïteit, een 'license to operate' die door de maatschappij wordt verleend.

"Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu," benadrukt hij, "het gaat over iets dat blijft bestaan, met een focus op voortdurende verbetering." Arjan gelooft dat duurzaamheid niet slechts een modegril is, maar eerder een strategische bedreiging voor bedrijven die er geen aandacht aan besteden. Het kan zelfs evolueren van een kostenpost naar een inkomstengenerator.
Hij haalt het voorbeeld aan van financiële instellingen en investeerders die steeds meer belang hechten aan duurzame keuzes van organisaties. Het idee dat banken in de toekomst geen financiering meer zullen verstrekken aan bedrijven die geen positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid is geen vergezochte hypothese. Arjan stelt dat economische eisen zeker belangrijk zijn, maar dat duurzaamheidsvereisten ook steeds prominenter worden.

In het gesprek benadrukt hij ook de normalisatie van duurzaamheid in de markt. Hij wijst op het voorbeeld van biologische producten, waarbij de aanvankelijke kosten en moeilijkheden geleidelijk zijn verminderd naarmate meer bedrijven zich op duurzaamheid hebben gericht.

De sleutel tot duurzaamheid ligt voor Arjan niet alleen in het beheer van afval, maar ook in de optimalisatie van inkoopprocessen. Hij benadrukt dat bedrijven moeten nadenken over wat er hun organisatie binnenkomt en welke grondstoffen en producten er in hun processen worden gebruikt. Dit biedt kansen voor samenwerking, waarbij bedrijven gezamenlijk kunnen inkopen en hun inkoopbeleid kunnen afstemmen.
Arjan ziet potentieel in lokale samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met de Nederlandse Vereniging voor Inkopers (NEVI), om de inkoop van secundaire grondstoffen te bevorderen. Dit zou niet alleen duurzaamheid ten goede komen, maar ook de lokale economie versterken.

Tot slot, als we Arjan vragen wat hij met Oosterhoutse bedrijven zou willen bereiken, benadrukt hij het belang van het creëren van een momentum en het vinden van triggers om ondernemers bij duurzaamheidsinitiatieven te betrekken. Hij benadrukt dat netwerken essentieel is, maar dat het ook gaat om het zoeken en creëren van goede voorbeelden van wat er mogelijk is als bedrijven samenwerken.

Arjan Pelders ziet de uitdaging van duurzaamheid als een gemeenschappelijke inspanning die zich uitstrekt over de hele samenleving, van individuele bedrijven tot financiële instellingen en lokale gemeenschappen. Het is zijn overtuiging dat door gezamenlijke inspanningen en een diepgaand begrip van duurzaamheid, we een toekomst kunnen creëren die zowel economisch bloeiend als ecologisch verantwoord is.
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs