Kennisdocumenten over voedsel

Hier vind je alle informatie over SDG 2: Géén honger.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Naar Voedselzekerheid in Oosterhout: SDG 2

Honger is een schrijnend probleem dat wereldwijd miljoenen mensen treft, maar het is ook een uitdaging die ook lokaal niet over het hoofd mag worden gezien. In Oosterhout, een stad met een sterke gemeenschapszin en een bloeiende voedselcultuur, kunnen we ons inzetten voor het realiseren van de tweede Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 2) van de Verenigde Naties: geen honger. Het waarborgen van voedselzekerheid in onze gemeenschap is niet alleen van vitaal belang voor het welzijn van individuen, maar ook voor het opbouwen van veerkrachtige en duurzame lokale systemen.

Het belang van SDG 2 kan niet genoeg benadrukt worden. Honger en ondervoeding hebben verstrekkende gevolgen voor zowel fysieke gezondheid als sociale en economische ontwikkeling. Voedselzekerheid is een fundamenteel recht van elke persoon, en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat iedereen in Oosterhout toegang heeft tot voldoende, voedzaam en veilig voedsel.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan voedselzekerheid:
  1. Stimuleren van lokale voedselproductie: Oosterhout heeft een vruchtbaar agrarisch landschap en een sterke traditie van landbouw. We kunnen de lokale voedselproductie stimuleren door het ondersteunen van kleinschalige boeren, het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het creëren van ruimte voor stadslandbouwinitiatieven. Het opzetten van lokale markten en het faciliteren van rechtstreekse samenwerking tussen boeren en consumenten kan de toegang tot verse en gezonde voeding vergroten. Bovendien kan het bevorderen van educatie over tuinieren en voedselproductie bijdragen aan zelfvoorziening en veerkracht in onze gemeenschap.
  2. Verminderen van voedselverspilling: Voedselverspilling is een aanzienlijk probleem dat niet alleen een verspilling van kostbare hulpbronnen is, maar ook bijdraagt aan voedselonzekerheid. In Oosterhout kunnen we ons inzetten om voedselverspilling te verminderen door bewustwording te creëren en praktische oplossingen te implementeren. Dit kan bijvoorbeeld door het bevorderen van compostering, het faciliteren van voedseldonatieprogramma's en het stimuleren van verstandig aankoop- en kookgedrag bij consumenten. Samen kunnen we een cultuur van duurzaam voedselgebruik bevorderen en voedselverspilling tot een minimum beperken.

Het aanpakken van honger en het waarborgen van voedselzekerheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die betrokkenheid van zowel ondernemers als burgers vereist. Door samen te werken en actie te ondernemen, kunnen we een verschil maken in het leven van mensen in Oosterhout en een veerkrachtig en duurzaam voedselsysteem opbouwen.

Laten we ons inzetten voor een gemeenschap waarin niemand honger lijdt. Door het stimuleren van lokale voedselproductie en het verminderen van voedselverspilling, kunnen we voedselzekerheid bevorderen en bijdragen aan een gezonde en welvarende toekomst voor alle inwoners van Oosterhout.
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs