Piet Ackermans

Opgaveleider Duurzaamheid
Gemeente Oosterhout wil haar verantwoordelijkheid nemen om samen met inwoners en ondernemers te zorgen voor een toekomstbestendig Oosterhout. Zo heeft de gemeente het Ambitiedocument 2030 en de Routekaart Energietransitie 2019-2022 vastgesteld.

Als opgaveleider en beleidsmedewerker duurzaamheid ben ik verantwoordelijk voor het opstarten en begeleiden van de diverse projecten die nodig zijn om de doelen van gemeente Oosterhout in de komende jaren te verwezenlijken.

Gemeente Oosterhout is Global Goals-gemeente en sluit zo aan bij de campagne van VNG International. Als lokale overheid verkeert de gemeente in de beste positie om de 17 wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s) lokaal vorm te geven.
© SDG Meetings | Privacyverklaring