Paul Adels

Directeur Theek 5 Bibliotheek
"Van, voor en met elkaar", dat is het motto van Theek 5. Een bibliotheek die samen met inwoners en partners binnen de lokale gemeenschap vorm en inhoud geeft aan het bibliotheekwerk. Een brede, maatschappelijk-educatieve bibliotheek met de focus op taal, in de breedste betekenis van het woord.

Het team van Theek 5 stelt alles in het werk om de inwoners van ons werkgebied in staat te stellen hun kennis te vergroten en talenten te ontwikkelen, zodat zij actief mee kunnen doen in de samenleving.

Mijn kracht ligt in het analyseren en vertalen van complexe vraagstukken in een concrete aanpak die wérkt. Het creëren van duurzame, respectvolle relaties en het realiseren van resultaat zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik vind mijn inspiratie in elke dag weer mijn best doen om, samen met anderen, de wereld een beetje mooier en beter te maken.
© SDG Meetings | Privacyverklaring