Samenwerken

Doe met ons mee!

Oosterhout SDG Lokaal bereikt haar missie door samen te werken met de gemeente, lokale ondernemers, stichtingen en onderwijs. De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Om samen nog meer te bereiken voor een duurzame, gezonde en klimaatbestendige gemeente zijn partnerschappen nodig. Lokale verbinding vormt hier de sleutel.


SDG17-partner
Als SDG17-partner krijg je een organisatieprofiel op ons platform. Zo weten de gemeente, bedrijven, stichtingen en onderwijsinstellingen elkaar makkelijk te vinden. Alle SDG17-partners houden zich gericht bezig met de 17 Sustainable Development Goals.

Word SDG17-partner

SDG17 is het werelddoel dat staat voor samenwerken. Lokale samenwerking is nodig om de kennis en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist een samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe lokale partnerschappen.  Ondernemers, verenigingen en stichtingen die SDG17-partner willen worden van Oosterhout SDG Lokaal kunnen zich hier Aanmelden


Wie kunnen zich aanmelden?
Bedrijven
Bedrijven die winstgevende economische, maatschappelijke en ecologische doelstellingen willen realiseren en hiervoor producten en/of diensten leveren. 

Non-profit organisaties
Stichtingen die zonder winstoogmerk diensten aanbieden die een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van lokale economische, maatschappelijke en ecologische doelstellingen. 

Onderwijsinstellingen
Instellingen die vanuit het publieke of private domein het onderwijs, van basisschool tot universiteit  en/of de buitenschoolse opvang verzorgen voor kleuters, (leerplichtige-) kinderen, studenten en volwassenen.
 • Wat is een SDG?

  Een SDG is een Sustainable Development Goal of in het Nederlands een Duurzaam Ontwikkelingsdoel. Er zijn er zeventien in totaal en allemaal erop gericht om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

  De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

  Achter de zeventien doelen zitten 169 targets of acties. Die maken ze nog concreter.

 • Welke acties horen bij een werelddoel?

  Bij elk SDG of werelddoel hoort een aantal target of acties. In totaal zijn dit er 169. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking opgesteld waarin de belangrijkste targets voor gemeentelijk beleid worden genoemd. 

  Deze vind je terug onder elk werelddoel op deze site. 

 • Wat zijn SDG-activiteiten?

  Een SDG-activiteit is een concreet omschreven project of initiatief dat door een SDG17-partner wordt uitgevoerd.

  Dit kan in opdracht zijn van of geïnitieerd worden door Gemeente Oosterhout, een lokale onderneming of een non-profitorganisatie.

  Vaak vinden projecten plaats in samenwerking met een of meer SDG17-partners. Meestal zijn dit SDG17-partners uit Gemeente Oosterhout zelf, maar de samenwerking kan worden uitgebreid met externe partners.

  Een SDG-activiteit is gekoppeld aan een of meerdere SDG-doelen en wordt via een vast format omschreven. Aan een activiteit kan een Vraag of Aanbod worden gekoppeld, waarmee een verbinding kan worden gelegd met andere partners binnen de omgeving.

 • Waar vind ik het overzicht van vraag en aanbod?

  De pagina 'Vraag & Aanbod' toont je een overzicht van de verschillende projecten en initiatieven.

  Dit deel van het platform is bedoeld om met elkaar in contact te komen, hulp te vragen of hulp aan te bieden bij een initiatief of project.

  Je kunt in het overzicht zoeken op Vraag of Aanbod, op een specifieke zoekterm of op een van de 17 SDG's.