Initiatieven

Initiatieven hebben geen winstoogmerk en dragen bij aan een sociale en /of ecologische gezonde samenleving. Initiatieven hebben een onbepaalde looptijd en zijn gekoppeld aan één specifiek SDG doel. Het initiatief wordt volgens een vast format omschreven. Resultaatmeting maatschappelijke impact optioneel.
© SDG Meetings | Privacyverklaring