Alternate Text
27 januari 2021

Oosterhout en Zorg & Welzijn

Auteur: Hilde Mol
Een gezonde toekomst voor iedereen! Dat wil ook gemeente Oosterhout. En dat is precies waar SDG 3 – goede gezondheid en welzijn – om draait.

Binnen gemeente Oosterhout zijn prachtige, succesvolle stappen gezet om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. En ja, de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg zijn in ons land heel goed. Maar ook in Oosterhout geldt: hoe gezonder de inwoners – mentaal én lichamelijk – hoe beter voor de samenleving.

Gezonde mensen vormen de basis voor een gezonde economie. Van alle mensen die in Nederland jong overlijden, sterven de meesten aan de gevolgen van roken, zwaar overgewicht of problematisch alcoholgebruik. Gezondheid gaat echter steeds minder over ziekte en zorg alleen en meer over gezond gedrag, mens en maatschappij als geheel. 

Vitaliteit en welbevinden

Vitaliteit en welbevinden zijn net zo belangrijk als fysieke en mentale gesteldheid. Met andere woorden, gezondheid is voor gemeente Oosterhout geen doel op zich maar een waarde die belangrijk is om andere doelen te bereiken. Doelen als werken, leren en meedoen in de maatschappij.

Zes dimensies vormen de basis voor de visie van gemeente Oosterhout:
  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren
Veel onderdelen van een positieve gezondheid zijn verankerd in andere beleidsplannen zoals die gericht op maatschappelijke ondersteuning, jeugd of schuldhulpverlening. Alles hangt met elkaar samen.

ZoHealthy

Een van de partners in de zorgketen van gemeente Oosterhout is ZoHealthy. Hun slogan is niet voor niets “Samen sterk voor een gezonde leefstijl”.

ZoHealthy levert zorg, richt zich op verbetering van mentaal en lichamelijk welzijn en op preventie van gezondheidsklachten. Hiermee slaat ook ZoHealthy een brug tussen zorg en welzijn en helpt de gemeente de gezondheid van haar inwoners te beschermen, bevorderen en bewaken.

Met programma’s als Stoppen met roken, Fit4Fun, Grip op alcohol en Overwicht te lijf voorziet deze organisatie in coaching in leefstijl. Bovendien worden op dit moment programma’s ontwikkeld die zich specifiek richten op ondernemingen en hun medewerkers. Preventie vormt daarmee een prominente plek in het zorg- en welzijnsaanbod.

Wijkgericht werken met de wijkmakelaars biedt de gemeente inzicht in de zelfredzaamheid, gezondheid en daaraan gerelateerde sociaaleconomische aspecten van de bewoners.

Met professionele wijkteams en partners in de zorgketen streeft Oosterhout naar het bieden van betaalbare en tijdige zorg op maat en het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees meer

Clèmens Piena aan het woord

Ook Clèmens Piena, wethouder van Oosterhout met onder meer de portefeuille Zorg & Welzijn, ziet bijzonder veel voordelen in de integrale aanpak. “Door de koppeling te maken tussen openbare ruimte en gezondheid & welzijn en breder te kijken, krijg je meer gedaan”.

Hij benadrukt dat bij het uitwerken van dit soort plannen gekeken moet worden naar de inwoners die daadwerkelijk gebruik maken van bijvoorbeeld een pleintje. Is het verstandig om hier juist een bankje te plaatsen zodat onze senioren even kunnen zitten, of is een speeltuin voor jonge kinderen een betere keuze. Door er heen te gaan en te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt, kun je een belangrijke bijdrage leveren aan preventie en gezondheid.

Clèmens onderstreept dat de schaal van Oosterhout zeker ook van invloed is. “Binnen Oosterhout vinden binnen het sociaal domein mooie projecten plaats op gebied van gezondheid en welzijn. We zijn als gemeente groot én klein genoeg om dit soort dingen te kunnen doen. Kijk bijvoorbeeld naar de prachtige initiatieven die spontaan ontstonden ter ondersteuning van mensen die last hadden van corona of gerelateerde maatregelen.”

Lees meer

Gezonde leefomgeving

Voor gemeente Oosterhout zit daarin juist de duurzaamheid, door de raakvlakken te vinden kunnen we samen op gebied van gezondheid en welzijn sterker uit dit soort crises komen. De gemeente wil aan het versterken van de sociale basis een bijdrage leveren.

Een gezonde fysieke leefomgeving heeft grote invloed op de gezondheid van onze inwoners.

De Omgevingswet die begin 2021 in werking treedt bundelt regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving, Gezondheid maakt daar integraal deel van uit, denk bijvoorbeeld aan de invloeden van groen in een buurt, speelmogelijkheden en ruimte om elkaar te ontmoeten. Mogelijkheden om te sporten, het stimuleren van fietsen en goede opties om te bewegen.

Door duurzamer om te gaan met groen, water en klimaat heeft de inrichting van de omgeving een grote impact op gezondheid en welbevinden. Ook integrale veiligheid in ruime zin en focus op preventie bieden nadrukkelijke kansen.