Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Vrijwel ontsloten en direct aan de A27 ligt het 20 hectare gasloze Bedrijvenpark Everdenberg Oost. Een inspirerende werkomgeving wordt gecreëerd waar je jouw kantoor- of bedrijfsruimte duurzaam en naar wens kan laten ontwikkelen. Geen gedetailleerde verkaveling & voldoende ruimte voor flexibiliteit!

Contact opnemen
Projectafbeelding Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Aan welke SDG's draagt de SDG-activiteit bij?

Locatie

Everdenberg Oost ligt direct aan de A27!

Looptijd

2020-2021

Deelnemers

Wat is ons doel?

Duurzaamheid, duurzame energievoorzieningen en duurzaam bouwen. Alles met als doel duurzaam ruimtegebruik op een aantrekkelijke manier te stimuleren. Zodat bedrijven zich niet alleen willen vestigen in een groene zone maar ook een bijdrage leveren aan een duurzame lange termijn werkomgeving.
Doelgroep Bedrijvenpark Everdenberg Oost
Doelstellingen Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Wat doen we?

De gemeente en Roozen van Hoppe nemen diverse maatregelen om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein. De beoogde duurzaamheidsambitie geldt voor zowel maatregelen in de openbare ruimte als op perceelniveau. Deze maatregelen kunnen door de bedrijven samen worden benut om elkaar te versterken.

Voor wie?

Dit strategisch gelegen bedrijvenpark in Oosterhout biedt veel flexibiliteit. De locatie is geschikt voor zowel klein- als grootschalige ondernemingen. Er komen een aantal woon-werkkavels beschikbaar in de groene zone maar er wordt ook meegekeken naar mogelijkheden op basis van jouw behoeften.
Financiering Bedrijvenpark Everdenberg Oost
Monitoring Bedrijvenpark Everdenberg Oost

Wil je meer weten?

Bedrijvenpark Everdenberg Oost is een ontwikkeling van Gemeente Oosterhout en Roozen van Hoppe. Voor meer informatie over dit project kijk je op https://www.everdenbergoost.nl. Mailen of bellen kan ook via info@everdenbergoost.nl of gemeente Oosterhout op telefoonnummer 14 0162.

Zo doe je mee?

Om deel te kunnen nemen aan een of meerdere SDG-activiteiten vragen we je partner te worden van SDG Lokaal. Wil je meer weten over wat een partnerschap oplevert? Klik dan hier!

Resultaat

De gemeente en Roozen van Hoppe hebben de ambitie om nog in 2020 te starten met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Op dat moment zal ook al ruimte geboden worden voor bedrijven om te starten met het realiseren van de opstallen.

Contactpersoon

Gwen van Mook
© SDG Meetings | Privacyverklaring