Vouchers voor SDG Lokaal

Gemeente Oosterhout is een Global Goals-gemeente en wil een actieve bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals.  Natuurlijk wil de gemeente zoveel mogelijk bedrijven, organisaties en geïnteresseerden betrekken bij SDG Lokaal.

Gemeente Oosterhout verstrekt daarom tot oktober 2021 SDG-vouchers aan ondernemers en organisaties.
Verbinding met en tussen bewoners, bedrijven en brancheorganisaties is uiteraard van groot belang. SDG Lokaal helpt hierbij.


Wat levert een voucher op?

De voucher biedt de mogelijkheid om het eerste jaar kosteloos SDG17-partner te worden en biedt toegang tot:
  • kennis en inspiratie
  • informatie
  • projecten
  • initiatieven
  • vraag en aanbod

Na de voucher-periode

In de loop van 2021 wordt het platform SDG Lokaal een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Vanaf dat moment kun je nog steeds SDG17-partner worden of blijven.

SDG Lokaal vraagt dan een donatie als blijk van maatschappelijke betrokkenheid en commitment om samen te blijven en kunnen werken aan een duurzame woon-, werk- en leefomgeving. 

Het doel van SDG Lokaal blijft in Oosterhout altijd het faciliteren van vraag en aanbod en het stimuleren en activeren van verbinding. Van het delen van kennis tot het aangaan van (nieuwe) samenwerkingsvormen.

Met de bijdragen kunnen we vraag en aanbod up-to-date blijven weergeven en alle SDG17-partners elke dag weer de kans bieden om een duurzame samenwerking aan te gaan.