Alternate Text
Duurzame daken
02 april 2021

Een duurzame leefomgeving: inclusief, veilig en veerkrachtig


Gemeente Oosterhout bouwt aan een veilige en leefbare toekomst voor haar inwoners. Met voldoende betaalbare woningen en voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen. 

Ontwikkelingen van bedrijventerreinen aan de rand van Oosterhout zijn in volle gang. Tegelijkertijd zijn er volop plannen voor een duurzame binnenstad.  Samen met organisaties, partners en inwoners werken we aan een prettige, groene leefomgeving. Een duurzame toekomst waarin iedereen meedoet.

Samen naar een duurzamer Oosterhout

Gemeente Oosterhout ondersteunt positieve economische, sociale en ecologische verbanden tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden. In samenspraak met particulieren, bedrijven, ondernemers en non-profitorganisaties werken we naar een duurzamer Oosterhout in 2030.

Op de bedrijventerreinen én in de binnenstad! Zo werken gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren intensief samen om de Oosterhoutse binnenstad economisch vitaal, levendig en aantrekkelijk te maken. 

De binnenstad moet een toegankelijke en fijne plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Veiligheid en groen staan hierbij centraal. Net als de bedrijventerreinen buiten de stad, vraagt het centrum om verduurzaming. Met het oog voor de toekomst, wordt daar hoog op ingezet.Robin van der Helm

In gesprek met Robin van der Helm

Als wethouder van Gemeente Oosterhout heeft Robin van der Helm de verantwoordelijkheid voor de binnenstad, winkelcentra en de verschillende bedrijventerreinen. De laatste jaren groeit hier de aandacht voor duurzaamheid enorm. 

“Wij werken in Oosterhout intensief samen met de ondernemers in de winkelgebieden en op de bedrijventerreinen. Binnen deze samenwerking zien we de laatste jaren dat duurzaamheid een vast en belangrijk aandachtspunt is geworden. Onze inzet in de binnenstad is niet enkel gericht op het economisch functioneren, maar ook op de noodzakelijke vergroening van dit enorm versteende gebied”, aldus Robin. Er zijn talloze voorbeelden te vinden.

Hij vult aan: “We kunnen dit enkel samen doen. Ondernemers die met onze hulp prachtige geveltuintjes aanleggen, ontwikkelaars die samen met ons bij een nieuw plan zoveel mogelijk groen laten terugkeren in het gebied... samen zorgen we voor een duurzame stad.”  

Als het om duurzaamheid gaat, ziet Robin ook een veelbelovende toekomst voor de Oosterhoutse bedrijventerreinen. “De ondernemers op de bedrijventerreinen zetten duurzaamheid stevig op de agenda.”

Lees meer
Duurzame energie

Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol

Of het nu gaat om energieopwekking via zonnepanelen, het experimenteren met waterstof in combinatie met windmolens, het streven naar circulaire productie of het opvangen en benutten van al het regenwater.

Robin: “Onze ondernemers laten zien welke onmisbare rol zij spelen in het realiseren van een duurzaam Oosterhout. Laat je maar eens verrassen door de innovaties van autowasserij ‘het Vosje’, of lees over de ambities op het gebied van ‘bio-based’ produceren van de mensen van Rodenburg. We kunnen in Oosterhout trots zijn op onze duurzame, maar soms ook wat te bescheiden ondernemers.”

Op verschillende plekken in Oosterhout is duurzame bedrijfsontwikkeling in volle gang. Van gasloze locatie de Heihoef tot volledig duurzaam Bedrijventerrein Everdenberg Oost.

Het openbare gebied wordt voorzien van ledverlichting, dat een energiebesparing van 70% of meer oplevert ten opzichte van conventionele verlichting. Andere voorzieningen die centraal staan zijn: openbare laadpalen, zonnepanelen, waterberging en elektrische vervoersmiddelen.

Van bedrijven, die zich hier nieuw vestigen, wordt verwacht dat zij zich inzetten voor duurzame concepten. Het bedrijvenpark wil ondernemingen stimuleren na te denken over een circulair bedrijvenpark waarbij het afval van het ene bedrijf de grondstof voor een ander bedrijf kan zijn. Circulaire economie ten top! 

Lees meer