Alternate Text
SDG12 Verantwoorde consumptie
03 juni 2021

Oosterhout gaat voor verantwoorde consumptie & productie


Gemeente Oosterhout biedt hulp aan ondernemers door middel van subsidie, kennis en informatie op gebied van verduurzaming van bedrijfsactiviteiten. Of het nu gaat om zon op bedrijfsdaken of de aanleg van groene gevels in de binnenstad. Alle bedrijven, groot en klein bieden we handvaten om hun manier van werken te verduurzamen.

Duurzame en verantwoorde consumptie, ook lokaal!

Als gemeente Oosterhout staan een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen centraal in de beleidsvorming. Oosterhout heeft verduurzaming hoog in het vaandel staan. Bij aanleg en onderhoud van vastgoed, gronden en wegen wil de gemeente zoveel mogelijk gebruik maken van circulaire, gifvrije materialen en verspilling tegengaan. En, de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Lokale bedrijven dragen hieraan bij, groot of klein, met het beleid dat zij voeren. Maar ook duurzame praktijken bij overheidsopdrachten worden bevorderd en investeringen van het gemeentelijk apparaat worden aan duurzaamheid onderworpen. 

Daarnaast is het van belang dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de omgeving.
Edgar Blokker

In gesprek met Edgar Blokker

Als opgaveleider Bruisende Binnenstad van Gemeente Oosterhout heeft Edgar Blokker het thema duurzaamheid hoog op de agenda staan. Oosterhout SDG Lokaal ging met hem in gesprek over het nieuwe gemeentehuis.

‘Gemeentelijke huisvesting is een kwetsbaar onderwerp.’, zegt Edgar. ‘Als gemeente wil je het goede voorbeeld geven en gelijktijdig niets in overdaad ontwikkelen en vooral eigen investeringen laag houden. Tenslotte blijft elke uitgave er een van 'het volk’ maar willen we wel kijken naar de meest duurzame oplossing.’

Ten aanzien van de nieuwe ideeën rondom gemeentelijke huisvesting zijn daarom afgelopen jaren meerdere scenario's onderzocht. Van het hergebruiken, renoveren van het bestaande gebouw, en compleet nieuwe locatie met volledig nieuw concept tot (de afgelopen maanden) hergebruik van de Arendshof.

De ambities om het gebouw naar een energieneutraal niveau te brengen bieden deze laatste optie: een prachtige maar realistische uitdaging. Het gebouw moet boven alles gezond, luchtzuiverend, klimaatbestendig, energie-neutraal en CO2-neutraal worden.

Lees meer

Gezonde binnenstad met aandacht voor vitaliteit

‘We willen de lat hoger leggen dan ooit en hiermee een voorbeeld zijn voor iedereen in Oosterhout. Arendshof 2 biedt prachtige mogelijkheden voor circulariteit die op de oude locatie niet mogelijk waren. Daarnaast moet het niet alleen een duurzame oplossing zijn maar ook willen we laten zien wat hergebruik en duurzaamheid in kan houden. Het nieuwe gemeentehuis zal een openbare plek worden waar mensen elkaar ontmoeten en waar bedrijvigheid, gezondheid & vitaliteit samenkomen.’, vervolgt Edgar. Duurzaamheid valt of staat met verbinding. Hoe meer openheid en transparantie de gemeente creëert met een gemeentehuis - dat het centrum vormt op het gebied van duurzaamheid in de binnenstad - des te groter wordt de verbinding.

In de visie van gemeente en ondernemers in de binnenstad moet het centrum een toegankelijke ontmoetingsplek worden waar mensen elkaar kunnen vinden. Een karaktervolle omgeving met meer groen. Waar je - als je er bent – ook de winkels wilt bezoeken terwijl dat misschien niet je hoofdreden was om naar de binnenstad te komen.

Ook voor Gemeente Oosterhout zelf gaat dit gepaard met veranderingen. Zo wil de gemeente niet meer vanuit het gemeentehuis bedenken wat goed is voor de inwoners, maar meer samenwerken met inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners. Het gemeentehuis in Arendshof geeft hier praktisch vorm aan. Edgar: ‘Er is weinig ruimte - letterlijk en figuurlijk - om elkaar te ontmoeten in het huidige gemeentehuis. De deuren zijn dicht. Dit past niet bij de toekomstige flexibele en efficiënte manier van samenwerken en zal in de ontwikkelingen van de nieuwe locatie aandacht krijgen.’ 

Het nieuwe stadhuis moet zorgen voor verbinding, ontmoetingen, bijdragen aan transparantie en flexibel zijn in gebruik. Van formele tot informele momenten. Naast werkplekken zal er een centraal vergadergebied komen, een eet-/werkcafé en een publieksgebied waar medewerkers bezoekers kunnen ontmoeten.  Samen met Gemeente Oosterhout kijken we uit naar meer verbinding, naar kennis delen en duurzaam doen! 

Lees meer

Even voorstellen: Nicolette Loonen
Ambassadeur SDG Lokaal, regio Oosterhout

Nicolette Loonen Ambassadeur SDG Lokaal

Als ambassadeur van SDG Lokaal zet Nicolette Loonen zich in om bedrijven binnen de Gemeente Oosterhout op weg te helpen met duurzaamheid. Als founding partner van TOSCA (Tribe of sustainability Change Agents), een adviesbureau gericht op duurzaamheid, kent zij de zakelijke markt op dit gebied als geen ander.

''Door mijn achtergrond als accountant heb ik een focus op externe verantwoording en interne sturing op duurzaamheid. Door oprecht en transparant te communiceren over je ambitie, doelstellingen en voortgang kun je stakeholders veel beter bij je organisatie betrekken, hetgeen weer versnelling op de SDG’s kan opleveren''.

Omdat we trots zijn dat Nicolette zich heeft gecommitteerd aan SDG Lokaal en ze vol enthousiasme aan de slag gaat in Oosterhout stellen we haar graag uitgebreid aan je voor!

Wil je ook weten hoe Nicolette denkt over wat verduurzaming voor bedrijven soms lastig maakt en wat zij wil bereiken in Oosterhout?  Of ben je benieuwd naar hoe Nicolette zelf een bijdrage levert aan een betere leefomgeving? Lees dan hier het volledige interview!