Alternate Text
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
20 oktober 2021

Goed onderwijs is inclusief en voor áltijd


In Oosterhout staat inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen hoog op de agenda. Gemeente Oosterhout wil optimale en gelijke ontwikkelingskansen bevorderen door met lokale partners integrale en inclusieve kindcentra te creëren.

SDG 4 in Beeld: Kwaliteitsonderwijs

Het centrale doel van Gemeente Oosterhout rondom SDG 4 is zorgen voor meer jongeren en volwassenen met de juiste vaardigheden zodat zij voorbereid zijn op een goede baan of carrière. Geletterdheid en rekenvaardigheid zijn hierbij van wezenlijk belang.

Daarnaast is het een prachtig doel om alle leerlingen kennis en vaardigheid over duurzame ontwikkeling bijbrengen, o.a. op de gebieden van duurzaam leven, mensenrechten, gendergelijkheid, vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering van culturele diversiteit.
Duurzaamheid in Oosterhout

In gesprek met Ferdy Naafs

Als opgaveleider wijkgericht werken is Ferdy Naafs al meer dan twee jaar betrokken bij de bevordering van gelijke ontwikkelingskansen binnen Oosterhout. Sinds september 2021 vervult Ferdy de rol van Opgaveleider Onderwijs en gingen we met hem in gesprek over duurzaamheid en onderwijs. Een veelomvattend onderwerp, wat uiteenloopt van de inhoudelijke kant van het onderwijs en het aanleren van competenties, fysieke duurzaamheid tot het investeren in bewustwording en toekomstpotentie van de jeugd. 

Het volledige verhaal van Ferdy lezen over duurzaam onderwijs in Oosterhout? Lees hier het volledige artikel!

 

Lees meer

In gesprek met Praktijkschool De Zwaaikom

In het kader van inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen – SDG 4 - gingen we in gesprek met Salo Timmermans, directeur, en Robert Bertens, adjunct-directeur van Praktijkschool De Zwaaikom.
De doelgroep van De Zwaaikom bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps)opleiding te volgen. Jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden.

Salo en Robert vertelden over de stappen die afgelopen jaren gezet zijn op gebied van duurzaamheid én over de stappen die nog te maken vallen. Benieuwd naar het verhaal van De Zwaaikom? Klik hier voor het volledige artikel!

Lees meer