Icoon SDG 1

Einde aan armoede overal en in al haar vormen

Als lokale overheid verkeert gemeente Oosterhout in de ideale positie om mensen die in armoede leven ter plekke te identificeren. De gemeente biedt bovendien hulp bij een laag inkomen, van informatie over ondersteuning en regelingen tot handvaten om inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Door ondersteuning van initiatieven als “Stichting Leergeld” en de “Goederenbank De Baronie” biedt gemeente Oosterhout verbinding en praktische hulp.

Gerichte acties en kpi's

  • 1.1 Extreme armoede uitroeien tegen 2030
  • 1.2 Het aantal mensen die onder de armoedegrens leven halveren
  • 1.3 Nationale socialezekerheidssystemen implementeren voor iedereen

  • 1.4 Zorgen dat tegen 2030 alle mensen gelijke rechten hebben op economische middelen in brede zin
  • 1.5 Tegen 2030 de weerbaarheid van kwetsbaren verhogen en blootstelling aan ellende verlagen
  • 1.6 Zorgen voor meer middelen om armoede te bestrijden, overal