Partnerschap
Icoon SDG 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

De gemeente wil met inwoners en organisaties samenwerken en partnerschappen oprichten. Dit doet gemeente Oosterhout met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemingen en bewoners. Ze wil initiatieven steunen en bedrijven en inwoners actief betrekken. Van stimuleringsprogramma’s en duurzaamheidsregelingen tot specifieke programma’s gericht op ‘kwetsbare’ doelgroepen zoals jongeren, senioren, minima en mensen met een functiebeperking. 

Gerichte acties en kpi's

  • 17.16 Het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door multi-stakeholderpartner-schappen en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de SDG’s in alle landen.
  • 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

  • 17.4 De coherentie van beleid voor duurzame ontwikkeling verbeteren
  • 17.19 Metingen ontwikkelen met betrekking tot de vooruitgang van duurzame ontwikkeling. De gemeente wil met inwoners en organisaties praten over hun invulling van partnerschappen en samenwerkingen tussen en met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners bevorderen en initiatieven van anderen steunen.