Geen honger
Icoon SDG 2

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

In Oosterhout wil de gemeente met lokale partners een voedselstrategie opstellen die gezonde eetgewoonten bevordert en het aanbod van gezond en vers voedsel stimuleert. Met onder meer aandacht voor het tegengaan van verspilling binnen de (schuld)hulpverlening. Gemeente Oosterhout ondersteunt het particuliere initiatief “Goederenbank De Baronie” dat ernaar streeft om (onverkoopbare) kwalitatief goede levensmiddelen in te zamelen en uit te delen aan particuliere huishoudens met onvoldoende inkomsten om in hun levensonderhoud te voorzien.

Gerichte acties en kpi's

  • 2.1 Voldoende en goed voedsel voor iedereen.
  • 2.2 Zorgen dat tegen 2030 niemand meer aan ondervoeding lijdt.
  • 2.3 Tegen 2030 landbouwproductiviteit en inkomens van kleinschalige voedselproducenten verdubbelen.
  • 2.4 Duurzame, milieuvriendelijke voedselproductie garanderen.
  • 2.5 Tegen 2020 de genetische diversiteit van zaden, planten en dieren preserveren en genetische hulpbronnen en kennis eerlijk delen.

  • 2.a Internationaal samenwerken en investeren in landbouw en onderzoek om de productiecapaciteit in ontwikkelingslanden te versterken.
  • 2.b Eerlijke, gelijkwaardige handel op de wereldwijde landbouwmarkten verzekeren.
  • 2.c De marktwerking voor voedselgrondstoffen corrigeren en extreme schommelingen in voedselprijzen helpen beperken.