Ongelijkheid verminderen
Icoon SDG 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

Oosterhout kent een rijk cultureel leven. Culturele voorzieningen en activiteiten maken de stad aantrekkelijk. De gemeente wil een samenleving bevorderen die er voor iedereen is ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status. Daarom worden sport, cultuur en kunst breed toegankelijk gemaakt. 
Speerpunt Gemeente Oosterhout

Gerichte acties en kpi's

  • 10.1 Zorgen voor een blijvende inkomensstijging voor de onderste 40% van de bevolking in een tempo dat hoger ligt dan het nationale gemiddelde.
  • 10.2 De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.
  • 10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het schrappen en aanpassen van discriminerende wetten, beleid en praktijken.

  • 10.4 Beleid voeren dat tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder fiscaal en inkomensbeleid en sociale zekerheid.
  • 10.7 Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van personen mogelijk maken.