Industrie
Icoon SDG 9

Infrastructuur voor innovatieve industrie

De gemeente levert een bijdrage door het aanleggen en onderhouden van veilige, duurzame en toegankelijke publieke gebouwen en infrastructuur. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van een betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met betaalbare en billijke toegang voor iedereen. Een voorbeeld van duurzame infrastructuur vind je in het Wilhelminakanaal voor vervoer over water van Eindhoven, via Tilburg en Oosterhout naar de zeehaven van Rotterdam en terug.

Daarnaast is er ruimte voor een nieuw bedrijventerrein, Everdenberg-Oost: goed bereikbaar en met veel aandacht voor groen en duurzaamheid.

Bovendien besteedt gemeente Oosterhout structureel aandacht aan verkeersveiligheid zodat iedereen veilig kan deelnemen aan het verkeer. Nieuwe wegen worden al op de tekentafel veilig ontworpen en de verkeersveiligheid van bestaande wegen wordt waar nodig verbeterd.

Gerichte acties en kpi's

  • 9.1 Ontwikkelen van betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met betaalbare en billijke toegang voor iedereen.
  • 9.2 Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering.
  • 9.3 Betere toegang van kleinschalige ondernemingen tot financiële diensten, en hun integratie in waardeketens en markten.

  • 9.4 De infrastructuur moderniseren en industrieën verduurzamen, met de nadruk op doeltreffend gebruik van hulpbronnen en schonere technologieën en industriële processen.
  • 9.5 Verbeteren van wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren.
  • 9.c In aanzienlijke mate de toegang verhogen tot ICT en streven naar universele en betaalbare toegang tot internet