Duurzame steden
Icoon SDG 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Gemeente Oosterhout bouwt aan een veilige en leefbare toekomst voor haar inwoners. Met voldoende betaalbare woningen en voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen. Hierbij werken we samen met organisaties, partners en inwoners aan een fijne leefomgeving. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst waarin iedereen meedoet.

Daarnaast is er aandacht voor een gevarieerd en gespreid aanbod van passende en betaalbare woonruimte voor alle doel- en inkomensgroepen. Bovendien is het voor eigenaar-bewoners mogelijk om met een duurzaamheidslening hun bestaande woning te verbeteren en de woning energiezuiniger te maken.
Speerpunt Gemeente Oosterhout

Gerichte acties en kpi's

  • 11.1 Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren.
  • 11.2 Toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen.
  • 11.3 Inclusieve en duurzame stadsontwikkeling, en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.
  • 11.4 Het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld beschermen en veilig te stellen.

  • 11.5 Slachtoffers en schade door (water)rampen beperken, met nadruk op bescherming van kwetsbare groepen.
  • 11.6 De nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht voor luchtkwaliteit en afvalbeheer.
  • 11.7 Toegang voor iedereen voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.
  • 11.a Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.