Verantwoord
Icoon SDG 12

Zorgen voor duurzame consumptie en productie

Centraal staan voor de gemeente een duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Oosterhout heeft verduurzaming hoog in het vaandel staan en wil bij aanleg en onderhoud van vastgoed, gronden en wegen gebruik maken van circulaire, gifvrije materialen en verspilling tegengaan. Een mooi voorbeeld is het NACO-initiatief. Hierin wil de gemeente Oosterhout circulair ondernemen bevorderen en samen met Avans Hogeschool bedrijven helpen om vervolgstappen te zetten in circulariteit.

Gerichte acties en kpi's

  • 12.2 Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • 12.3 De voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens.
  • 12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en alle afval gedurende de hele levenscyclus, en de uitstoot naar lucht, water en bodem met hun negatieve gezondheids- en milieueffecten beperken.
  • 12.5 De afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

  • 12.6 Bedrijven, in het bijzonder grote en transnationale, aanmoedigen tot duurzame praktijken het integreren van duurzaamheidsinformatie in hun verslaglegging.
  • 12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen.
  • 12.8 Garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.
  • 12.a Ontwikkelingslanden helpen richting meer duurzame consumptie- en productiepatronen.