Klimaatactie
Icoon SDG 13

Aanpak van klimaatverandering

Oosterhout wil goed voorbereid zijn op een toekomst waarin het klimaat verandert. Daarom bestaan er tal van initiatieven die bewoners en bedrijven enthousiast maken voor het besparen of zelf opwekken van energie, het aanleggen van klimaatvriendelijke tuinen of het terugbrengen van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt.

Gerichte acties en kpi's

  • 13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken aan met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.
  • 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationaal beleid, strategieën en planning.

  • 13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.