In het water
Icoon SDG 14

Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

De gemeente wil de waterlopen beschermen en watervervuiling tegengaan. Een duurzaam gemeentelijk riool- en afvalwaterbeheer staat centraal. Gemeente Oosterhout zoekt hierbij samenwerking met ketenpartners. Door samen te werken ontstaan duurzame oplossingen en kostenbesparingen, kan overlast voorkomen worden en de veiligheid worden gewaarborgd.

Gerichte acties en kpi's

  • 14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en sterk verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, waaronder vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.
  • 14.2 Tegen 2020 zee- en kustecosystemen duurzaam beheren, beschermen en herstellen.

  • 14.4 Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en de visvoorraden zo snel mogelijk herstellen.