Op het land
Icoon SDG 15

Bescherming en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

We willen samen zorgen voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van zoetwaterecosystemen, waaronder bossen, heide, grondwaterlagen, moerassen en meren. Hierbij willen we vrijwilligers ondersteunen en bewoners bewustmaken van bijvoorbeeld eenvoudige mogelijkheden om de tuinen klimaatvriendelijk te maken en biodiversiteit te bevorderen.

Gerichte acties en kpi's

  • 15.1 Tegen 2020 zorgen voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van zoetwaterecosystemen, waaronder bossen, heide, grondwaterlagen, moerassen en meren.
  • 15.2 Duurzaam beheer en revitalisering van bossen, ontbossing tegengaan en op duurzame manier (her)bebossen.
  • 15.3 Woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen.
  • 15.5 Dringende actie om de aftakeling van natuurlijke leefgebieden en het verlies van biodiversiteit te stoppen en, tegen 2020 de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen.

  • 15.8 Invoering van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen en hun impact beperken.
  • 15.9 Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning.
  • 15.a Geld mobiliseren om biodiversiteit en ecosystemen te beschermen.