Vrede
Icoon SDG 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

De gemeente draagt zorg voor de openbare orde en veiligheid, gaat overlast tegen en zet in op preventie. Bovendien wil de gemeente burgers actief in begrijpelijke taal informeren en een mogelijke kloof dichten door extra inzet voor jongeren, ouderen en ‘moeilijk te bereiken’ groepen. De veiligheid en leefbaarheid in een wijk, buurt of straat is belangrijk om prettig te kunnen wonen en werken.

JONG is een onderdeel van gemeente Oosterhout en zet zich specifiek in voor kinderen en jongeren. JONG streeft naar een relatie met kinderen en jongeren die bij hen leidt tot meer betrokkenheid bij de samenleving en de gemeente: voor nu én voor later.

Gerichte acties en kpi's

  • 16.1 Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk beperken.
  • 16.2 Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en alle vormen van geweld tegen kinderen.
  • 16.3 De rechtsregels bevorderen en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.
  • 16.4 Alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden en herstel en teruggave van gestolen goederen versterken.
  • 16.5 Een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen.

  • 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.
  • 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.
  • 16.9 Een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie.
  • 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten.