Goede gezondheid
Icoon SDG 3

Gezondheidszorg voor iedereen

Gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving mee kan doen. De gemeente streeft er daarom naar om met professionele wijkteams en partners in de zorgketen betaalbare en tijdige zorg op maat te bieden en sociaaleconomische gezondheidsverschillen tegen te gaan. Niet alleen ondersteuning van de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking staan centraal in verschillende initiatieven waaronder de “Wijk GGZ-er”, maar ook waardering van de mantelzorg krijgt bijzondere aandacht.
Speerpunt Gemeente Oosterhout

Gerichte acties en kpi's

 • 3.1 Moedersterfte terugdringen.
 • 3.2 Wereldwijd een einde maken aan vermijdbare kindersterfte.
 • 3.3 Epidemieën en overdraagbare ziekten bestrijden.
 • 3.4 Sterfte aan niet-overdraagbare ziekten verminderen en mentale gezondheid en
  welzijn ondersteunen.
 • 3.5 De preventie en behandeling van misbruik van verslavende middelen opwaarderen.
 • 3.6 Het aantal verkeersslachtoffers wereldwijd halveren.
 • 3.7 Zorgen dat iedereen toegang heeft tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.
 • 3.8 Goede ziektekostenverzekering voor iedereen, met toegang tot goede basiszorg en
  onmisbare geneesmiddelen en vaccins.

 • 3.9 Inperken van sterfgevallen en ziekten door gevaarlijke chemicaliën en lucht-, water-
  en bodemvervuiling.
 • 3.a De regels van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken.
 • 3.b Onderzoek en ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen (mee)financieren voor
  ziekten die vooral ontwikkelingslanden treffen en toegang tot betaalbare essentiële
  geneesmiddelen en vaccins verschaffen.
 • 3.c De financiering van de gezondheidszorg en voorziening in zorgpersoneel in
  ontwikkelingslanden opvoeren.
 • 3.d Alle landen beter in staat stellen op tijd te waarschuwen voor, en verminderen van
  gezondheidsrisico’s.