Gendergelijkheid
Icoon SDG 5

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

Met aandacht voor gendergelijkheid in gemeentelijk beleid levert de gemeente een actieve bijdrage aan het behalen van dit doel. Zo zorgt de gemeente onder meer voor veilige, voldoende verlichte straten en openbare ruimtes en bevordert het de participatie van vrouwen in lokale activiteiten.

Gerichte acties en kpi's

  • 5.1 Alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes overal een halt toeroepen.
  • 5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd uitroeien, ook seksuele en andere soorten uitbuiting.
  • 5.3 Alle schadelijke praktijken als vroege en gedwongen huwelijken en genitale verminking uitbannen.
  • 5.4 Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en sociale zekerheid en bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheid.
  • 5.5 Volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

  • 5.6 Universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en reproductieve rechten.
  • 5.a Gelijke rechten vrouwen op economische middelen, controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen.
  • 5.b Het gebruik doen toenemen van innovatieve (communicatie)-technologie voor een grotere zelfredzaamheid van vrouwen.
  • 5.c Gezond beleid en afdwingbare wetgeving gericht op zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes.