Schoonwater
Icoon SDG 6

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

De gemeente biedt toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen en toegang tot gepaste sanitaire voorzieningen. Zo worden in gemeente Oosterhout op scholen watertappunten geplaatst en kunnen kinderen tijdens de pauze op een makkelijke en gezonde manier hun dorst lessen. Dankzij de regeling Gezonde School kunnen scholen een of meerdere watertappunten aanschaffen.

Gerichte acties en kpi's

  • 6.1 Toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.
  • 6.2 Toegang tot gepaste sanitaire voorzieningen voor iedereen, met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.
  • 6.3 De waterkwaliteit verbeteren door het terugdringen van verontreiniging en lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen; het aandeel van onbehandeld afvalwater halveren en veilig hergebruik aanzienlijk verhogen.

  • 6.4 Efficiënt watergebruik in alle sectoren; duurzame winning en aanbod van zoetwater garanderen.
  • 6.5 Geïntegreerd beheer van water op alle niveaus, ook via grensoverschrijdende samenwerking.
  • 6.6 Op water gebaseerde ecosystemen beschermen.
  • 6.a Internationale samenwerking en capaciteitsopbouw uitbreiden rond water en sanitatie.
  • 6.b Lokale participatie bij de verbetering van het waterbeheer en sanitatie versterken.