Duurzame energie
Icoon SDG 7

Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

Gemeente Oosterhout heeft verschillende ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid en werkt samen met andere gemeenten aan de Regionale Energiestrategie (RES). Een van de wensen is genoeg groene stroom opwekken voor alle huishoudens binnen Oosterhout. Dit wordt onder meer gerealiseerd door Zon op Bedrijfsdaken en het Energiepark A59, waar zonne- en windenergie zullen worden opgewekt.

Gerichte acties en kpi's

  • 7.1 Universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.
  • 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.
  • 7.3 Tegen 2030 de mondiale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

  • 7.a De internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie.
  • 7.b Infrastructuur uitbreiden en technologie upgraden voor duurzame energiediensten overal.