Economische groei
Icoon SDG 8

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

In Oosterhout streeft de gemeente ernaar om de economische groei in te stand houden. We ondersteunen productieve activiteiten, waardevolle banen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de bevordering van groei van het mkb. Een van de bijdragen die de gemeente levert is ervoor te zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar passend en blijvend werk.
Speerpunt Gemeente Oosterhout

Gerichte acties en kpi's

  • 8.1 De economische groei in stand houden in overeenstemming met nationale omstandigheden en minstens 7% aangroei van het bbp per jaar in de minst ontwikkelde landen.
  • 8.2 Economische productiviteit verhogen door diversificatie en innovatie, met nadruk op sectoren met toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.
  • 8.3 Beleid ter ondersteuning van productieve activiteiten, waardevolle banen, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de groei bevorderen van mkb.
  • 8.4 De wereldwijde efficiëntie van productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar ontkoppeling tussen economische groei en achteruitgang van het milieu, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen.
  • 8.5 Volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, en gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

  • 8.6 Tegen 2020 het aantal aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn
  • 8.7 Effectieve maatregelen om een einde te maken aan gedwongen arbeid, moderne slavernij, mensensmokkel en de ergste vormen van kinderarbeid; tegen 2025 een einde maken aan kinderarbeid in al haar vormen.
  • 8.8 Arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwen en mensen in precaire werkomstandigheden.
  • 8.9 Ondersteuning van duurzaam toerisme dat banen schept en plaatselijke cultuur en producten bevordert.
  • 8.10 Versterken van mogelijkheden om toegang tot bankwezen, verzekeringen en financiële diensten aan te moedigen.